Bropakke 1a

Seks banebroer mellem Langå og Hobro

I forbindelse med, at Banedanmark i de kommende år elektrificerer den 145 kilometer lange jernbanestrækning mellem Aarhus og Lindholm, har CG Jensen udført spuns- og pælearbejder forud for opførelsen af seks nye broer på strækningen.

De seks nye broer ligger på strækningen mellem Langå og Hobro og er placeret ved Fjordvang, Svejstrupvej, Ørrildsvej, Vesterlandsvej, Klejstrupvej og Væggedalen.

CG Jensen har desuden udført nedrivning og fjernelse af en rampe samt anlagt en erstatningsvej med forbindelse til broen på Ørrildsvej. Her har vi også udført en vejbærende spunsvæg og opført en interimsbro over banen samt udført forstærkning af bro over et vandløb.

I forbindelse med arbejdet har vi opført midlertidige gangbroer og etablereret midlertidige stier, så gående kunne komme over jernbanen i byggeperioden.