Resenbro

RESENBRO
Udskiftning af bro over Gudenåen

CG Jensens division for Ramning og vandbygning har opført en ny Resenbro over Gudenåen.

Den gamle Resenbro havde set bedre dage og for at fremtidssikre broen, besluttede Silkeborg Kommune at udskifte den med en ny.

Først rev vi den gamle bro ned og etablerede en midlertidig gang- og cykelbro.

Ramning-, beton- og afvandingsopgaverne blev særligt komplicerede af, at de måtte udføres fra et stillads, der blev etableret tværs over Gudenåen. Her havde vi heldigvis stor erfaring at trække på fra tidligere projekter med bebyggelse i vand. Til at bære stilladset opførte vi en spunsgruppe midt i åen, mens vi fra land hamrede en brinksikring med en spuns langs å-kanten.

Fundamenterne i endevederlagene blev funderet med betonpæle, mens fundamentet midt i åen blev funderet med rammede stålrør på 15 meter. Endelig blev der opført en traditionel bro i spændarmering.

På trods af at etableringen af byggepladsen var kompliceret, blev selve arbejdet med opførelsen af broen lettet, idet det forberedende arbejde var godt tilrettelagt.

”Vi lavede vores egne 3D-beregninger. Det, at folk ude i marken kan se hver detalje på deres IPad, betyder, at alle ved, hvad der skal ske. Det er kommet for at blive, og det kommer vi til at bruge meget mere”, siger divisionschef for Ramning og Vandbygning Jørn Asmussen.