Thyborøn Havn

Fremtidssikring af kajanlæg

CG Jensen har i en hovedentreprise opgraderet kajanlægget i Thyborøn Havn.

Kajanlægget Triple Nine anvendes i dag til losning af fisk.

Erhvervshavnens kajfaciliteter var dog nedslidte og havde ikke længere de nødvendige kapaciteter til at servicere den moderne fiskeflåde, hvorfor CG Jensen har opgraderet kajanlægget.


Vi er ovenud tilfredse med samarbejdet. CG Jensen har udvist en professionel tilgang til opgaven og har været gode til at komme i gang, følge tidsplanen og forudse byggeprocessen. Det har givet stor tryghed, og de skal have ros for, at vi når arbejdet til planlagt tid.

Christian Vrist
Technical Manager, Thyborøn Havn

Foran det nuværende bolværk har CG Jensen etableret 180 lbm ny kajspuns, samt 130 lbm kajspuns i den sydlige del af strækningen.

Begge kajstrækninger er udført med stålankre, der er fastgjort til den eksisterende kajspuns på dele af strækningen og til ny ankerspuns på det resterende stykke.

Bag spunsen har vi etableret en 11 meter pælebåret betonaflastningsplade. Forankringen er etableret under betonaflastningspladen.

CG Jensen har også anlagt en 14 meter bred kajgade i fiberbeton samt en syv meter bred kørevej med asfaltbelægning.

Endelig har CG Jensen etableret ny belysning, el og vand samt et nyt regnvandssystem langs kajen.