Teglholmen

Byggemodning af ny kanal-bydel

I Sydhavnen i København har CG Jensen udført byggemodning af en hel ny bydel kaldet Teglholmen. Ligesom Sluseholmen består den i dag af nybyggede boligkarréer omkranset af kanaler.

CG Jensen har udført byggemodningen af det 100.000 kvadratmeter store område i en totalentreprise. Arbejdet omfattende samtlige ydelser vedrørende byggemodningsarbejdet.

Division Ramning & Vandbygning har sat spuns og jordankre til kanalerne. De nye vandkanaler har vi afgrænset med nye stålspunsvægge. Hovedparten af den opgravede jord fra kanalerne har vi genbrugt til opbygningen af syv nye pierer, som er etableret med tætte spunsvægge, og løber ud i Sluseløbet. Alle spunsvæggene har vi beklædt med træ ud mod vandet.

Derudover har division Ramning & Vandbygning opført flere træbrygger på Teglholmen. Den største af træbryggerne er på 1.700 kvadratmeter. Den 150 meter lange brygge er i azobétræ og er op til 30 meter bred.

Alle belægnings- og beplantningsarbejder samt opsætning af by-inventar såsom belysning er udført af vores division Gartner & Belægning.

CG Jensen har desuden etableret afløb for overfladevand og anlæg til spildevandsafledning samt en ny pumpestation for HOFOR.

Division Jord, Kloak & Forsyning har etableret kloakledninger samt udført udgravning til fjernvarmeledninger og etableret forsyninger af el, telefonnet, gas og fjernvarme.

I forbindelse med byggemodningen har vi desuden renoveret den eksisterende kajkonstruktion ud mod Teglværksløbet og Sluseløbet samt etableret ny forankring af kajvæggene.

CG Jensen har desuden opført to nye vejbroer samt adskillige stibroer og træpromenader på Teglholmen.

Sideløbende med byggemodningsprojektet blev der opført en række nye boligkarréer på Teglholmen af andre bygherrer og entreprenører. CG Jensen har som totalentreprenør haft ansvaret for at koordinere benyttelsen af adgangsveje og sikre, at de forskellige entreprenører kunne få adgang til deres byggefelter.