Esbjerg Havn

Udvidelse

Esbjerg Havn er en af Danmarks største havne. CG Jensen har ad flere omgange været med til at udvide og forbedre havnen, senest i 2017, hvor havnen blev udvidet med ikke mindre end 250.000 kvadratmeter. Udvidelsen skulle tilgodese den stadigt stigende vækst på havnen samt gøre plads til offshore vindmøller.

CG Jensen har i hovedentreprise udført udvidelsen, som var grundigt tilrettelagt af Esbjerg Havn og Cowi.


Samarbejdet mellem Esbjerg Havn og CG Jensen har været godt og konstruktivt, og de kan være stolte af det udførte arbejde, som er af høj kvalitet. På trods af en stram tidsplan blev projektet afleveret til tiden, og vi håber bestemt, at CG Jensen vil give tilbud på fremtidige projekter på Esbjerg Havn.

Ole Ingrisch
Havnedirektør, Esbjerg Havn

Vores division for Ramning og Vandbygning har blandt andet etableret en ny 200 meter lang fortøjningspier, udvidet den eksisterende Librakaj med 200 lbm samt anlagt to nye RoRo-ramper.

Projektet omfattede ramning af 3.800 ton spunsjern til kaj- og pier-anlæggene, montage af ankrestænger, dræn- og afvandingssystemer, flytning af 70.000 kubikmeter jord samt en række betonstøbnings- og belægningsopgaver.

Derudover indeholdt entreprisen ankerspuns for en fremtidig udvidelse af Scorpiuskaj. Der er etableret komplette kajanlæg inklusive forankring, fendere og pullerter samt belægning på pieren.

Det omfangsrige projekt skulle udføres på kun ni måneder. Heldigvis er en af CG Jensens forcer, at vi har mange folk og meget grej under samme tag. Derfor kunne vi samle folk, flåde og maskiner og være klar til at gå i gang hurtigt, hvorfor havneudvidelsen var klar til overdragelse præcis ni måneder efter, vi startede.