Enghave Brygge

Byggemodning og anlæg af ny kanal-bydel

På Enghave Brygge i Københavns Sydhavn etablerer CG Jensen seks nye bolig-øer ‘Engholmene’ i totalentreprise.

Totalentreprisen omfatter projektering og udførelse af alle nødvendige byggemodningsarbejder vedrørende etablering af de seks nye bolig-øer inklusive byggegruber for byggeriet, kanaler, broer og promenader.

I forbindelse med byggemodningen af Enghave Brygge er flere af vores divisioner i spil.

Vores division for Ramning og Vandbygning udfører ramning af spuns til inddrivelse af landfast areal inklusive forankring af kanalspuns på land. Derudover opfyldning med egnede materialer på vandsiden, udgravning af kanaler og udgravning af fodaftryk til kommende boligbyggeri. Dertil kommer tørholdelse af byggegruber samt etablering af hammerhoved, friholderværk og redningsstiger på ny spuns samt etablering af promenader.

Derudover udføres pæleramning og udstøbning af bundplade for det efterfølgende boligbyggeri på samtlige øer.


Vi er meget tilfredse med det målrettede samarbejde, vi har med CG Jensen. Vi følger tidsplanen på Engholmene, og det er afgørende i så stor en byggesag, hvor selv den mindste forsinkelse kan betyde meget på den lange bane.

Alexander Mottlau
Salgsdirektør, NPV

Vores Betondivision støber bundplader, og i fællesskab med vores Ståldivision opfører de en række vej- og stibroer. Broerne udføres i en stålkonstruktion med trædæk og pælefunderede betonfundamenter. Det er en konstruktion, som vi har gode erfaringer med fra tidligere projekter.

Vores division Jord, Kloak og Forsyning udfører samtlige kloak-, regnvands- og tagvandsarbejder. Divisionen etablerer desuden alle forsyningsledninger til el, vand, telefon og fjernvarme.

Vores division for Gartner og Belægning udfører alle belægnings- og gartnerarbejder i forbindelse med byggemodningen. Fra beplantning og belægning til belysning og intelligente underjordiske skraldebeholdere.

I forbindelse med udgravningerne har vi håndteret forurenet jord i klasse 0-4, som vi dels har genindbygget og dels bortskaffet til deponi.

Byggemodningen af Engholmene er blandt CG Jensens hidtil største ordrer. Vi har gode erfaringer med tilsvarende byggemodning af Sluseholmen, Teglholmen og Frederiks Brygge.