CabInn Copenhagen

Nordens største nybyggede hotel

CG Jensen har i storentreprise opført Nordens største nybyggede hotel CabInn Copenhagen. Det er beliggende på Kalvebod Brygge i København.

Hotellet består af to markante bygninger i henholdsvis 30 og 35 meters højde. Hver bygning rummer ti etager samt kælder.

CabInn Copenhagen er opført i betonelementer, og CG Jensen har udført al betonelement-montage i forbindelse med opførelsen.

Som storentreprenør på projektet har CG Jensen desuden udført råhus entreprisen, som omfatter spuns og jordankre, samt alle jord-, kloak- og betonarbejder. Herunder 12.000 kubikmeter in situ støbt beton, 23.500 kvadratmeter huldæk og 12.200 kvadratmeter filigrandæk.

Vores Gartner- og Belægningsdivision har udført alle belægningsarbejder omkring hotellet.


Det giver ro og stabilitet i hverdagen, når vi bruger samme firma. Vi kan lide hinanden og har gensidig respekt for hinanden. Det driver mig.

Niels Fennet
Ejer, Cabinn hotelkæden

CG Jensen har fra start været med til at udvikle projektet i tæt samarbejde med bygherrens rådgivergruppe.

CabInn Copenhagen stod færdigt i 2019 og rummer 1.220 værelser og 2.582 senge fordelt på 21.000 kvadratmeter.

Hotellet rummer derudover et receptionsområde, parkeringsområde i kælderen og i stueplan samt seks biografer.

Hotellet er en del af et større by-projekt på Kalvebod Brygge, som også kommer til at omfatte et nyt IKEA-varehus samt ungdomsboliger.

Det er tredje gang, CG Jensen opfører et hotel for denne bygherre.

CG Jensen har også udført en del af det hævede grønne strøg, der skal løbe parallelt med Kalvebod Brygge og hele vejen fra Bernstorffsgade til Dybbølsbro.

Den nye del af Det Grønne Strøg løber fra Tivoli Congress Center og ind mellem de to nye hotelbygninger. Der har vi blandt andet udført et dæk på 620 kvadratmeter, hvor der i midten af dækket er udført et ovalt hul.

CG Jensens gartnere har udført belægningsarbejder omkring de nye hoteller og beplantning på Det Grønne Strøg.