Vedligehold af anlægskontruktioner

Løbende drift og vedligehold af anlægskonstruktioner

For Vejdirektoratet har vi igennem en længere årrække stået for drift og vedligehold af samtlige broer og bygværker øst for Storebælt, ligesom vi årligt renoverer mange bygværker for Banedanmark. Vi prioriterer at kunne hjælpe kunden dag og nat – og med ganske kort varsel, da stramt planlagte tids- og bemandingsplaner ofte er et vilkår i renoveringsarbejdet.


Det har været meget positivt at arbejde med CG Jensen. De løser udfordringerne, laver et godt stykke håndværk og er altid klar til at hjælpe – selv til jul og i weekenderne.

Sassan Mazaheri,
Ingeniør, Vejdirektoratet

Vi har alle kompetencer in house og kan assistere fra det første eftersyn til de afsluttende arbejder på bygværket. Hos os kan I få hjælp til alle typer opgaver inden for vedligehold – lige fra de traditionelle serviceopgaver som oprensning af brønde, spuling af dilatationsfuger og beskæring af træer og buske til diverse reparationsarbejder inklusive betonreparationer.

Dertil kommer, at vi kan sørge for trafikafvikling og produktion af trafik- og byggepladsskilte, lige som vi ved jernbanearbejder kan tilbyde egne SR- og rangerledere til at forestå arbejdet og sikkerheden.

Vi kan eksempelvis hjælpe med:

• Sikkerhedsbehugning
• Udbedring af påkørselsskader
• Akutberedskab i forbindelse med skader på bygværker (broer, tunneller samt vej- og sporanlæg)
• Montering og reparation af støjskærme, skilteportaler og broautoværn.
• Assistance i forbindelse med særeftersyn af bygnings- og anlægskonstruktioner