Kantstensarbejder på Hovedstadens Letbane

CG Jensen udfører ca. 8,5 kilometer af bygge-og anlægsentreprisen på Hovedstadens Letbane i totalentreprise. Arbejdet omfatter linjeføringen gennem Rødovre, Herlev og Gladsaxe kommuner, hvor der udføres side-udvidelse af kørebaner, fortov og cykelstier, ombygning af vejbroer, etablering af stål-stibroer, forstærkning og forlængelse af tunneller. Herudover udføres nedrivninger af bygninger og opførelse af støttevægge for at give plads til udvidelsen.

CG Jensen skal i alt udføre ca. 55 kilometer kantsten, 15 kilometer fortov og cirka 3.000 kvadratmeter chaussesten på den 8,5 kilometer lange banestrækning.

I Gladsaxe er belægningsarbejderne ud for Buddinge Station afsluttet og asfaltarbejder på kørebane og cykelstier omkring Buddinge Station og Buddinge Hovedgade pågår.

Forud for asfaltarbejdet er der udført et større belægningsarbejde, hvortil man har anvendt godt en kilometer kantsten, cirka 500 m² fortov samt 200 m² chausse i beton. På samme strækning skal der udlægges cirka 3.500 m² asfalt i kørebane og cirka 1.000 m² asfalt på cykelsti.

Så vidt det er muligt, genbruges den gamle granit belægning.

Udførelsen af den nye letbanestrækning stiller store krav til koordi-nering og til internt såvel som eksternt samarbejde. Letbanen er et meget komplekst projekt med mange interessenter –herunder kommuner, Vejdirektoratet, Banedanmark, andre entreprenører og ledningsejere.

Alle CG Jensens kompetencer er involveret i udførelse af beton-, jord-, stål-, gartner-, belægnings-, og betonrenoverings-arbejder.

Letbanen ventes at stå klar i 2025.