Kratmølle Bro

Nænsom renovering af fredet bro

CG Jensen har i hovedentreprise udført renovering af en af landets ældste broer; Kratmølle Bro.

Den mere end 400 år gamle bro er fredet, og derfor udførte vi renoveringen under kyndig vejledning fra Kulturarvsstyrelsen, så den kunne foregå så nænsomt som muligt.

Vores erfarne Betonrenoverings-division fjernede først det eksisterende autoværn, kantbjælke og brobelægning. Til forstærkningen borede vi otte nye pæle og etablerede et in situ støbt pæleåg. Vi opførte en ny broplade og kantbjælke, inden vi kom ny kunststofbelægning på. Til sidst opsatte vi nyt autoværn, asfaltbelagde op til bropladen og anlagde nye kantsten.

For at broen skulle fremstå historisk korrekt, var det vigtigt, at betonstøbningerne under broen ikke kunne ses. Derfor fjernede vi kantbjælken under broens eksisterende belægning.

Renoveringen af broen var udfordrende, da alt materiale skulle behandles under skærpede forhold. Blev noget ødelagt, kunne det ikke erstattes. Derfor var vi også meget påpasselige med ikke at tabe noget ned i åen under broen. Vi havde endda afsat et beløb til opsamling og tilbagelægning af sten, som igennem tiden er faldet ud af broens stensætning og ned i åen.

Vores Betondivision Øst har stået for boring af pæle, og vores Gartnerdivision har udført alle jordarbejder og efterfølgende retablering, herunder muldudlægninger og såning af græs.