Storstrømsbroen

Storstrømsbroen
Vedligehold

CG Jensen har i hovedentreprise udført en større renovering af Storstrømsbroen, som forbinder Falster med Sjælland. Broen blev indviet i 1937 og er cirka 3.200 meter lang.

Storstrømsbroen havde igennem længere tid været under skærpet kontrol, efter Banedanmark i 2011 konstaterede en 25 cm lang revne i en af broens samlinger.

Et flertal i Folketinget har indgået en aftale om at anlægge en ny Storstrømsbro mellem Vordingborg og Orehoved. Den åbner i 2021, samtidig med at Femern-forbindelsen til Tyskland åbner. Den gamle Storstrømsbro vil herefter blive revet ned.

Indtil den nye bro står færdig, er det selvfølgelig vigtigt, at den nuværende Storstrømsbro er sikker at køre på. Derfor har det været nødvendigt at foretage omfattende levetidsforlængende reparationsarbejder på den.

CG Jensens Betonrenoveringsdivision har udført renoveringsopgaven i hovedentreprise for Vejdirektoratet og Banedanmark.

Arbejdet omfattede reparation af henholdsvis kørebane, opspringsbjælke, kantbjælke, scramboard og bropiller samt reparation af fugekonstruktionerne i fortov og kørebane.

Vi udførte arbejderne på en lille strækning ad gangen således, at Storstrømsbroen kunne forblive i drift under hele renoveringsperioden.