Kystsikring

Vi udfører alle former for kystsikring – og i hver en krog af Danmark.

Vores dygtige vandbyggere har mange års erfaring med denne type opgaver og vi bidrager gerne med vores viden allerede i projekteringsfasen. Skal en eksisterende kystsikring renoveres eller fornyes, er CG Jensen også den rette entreprenør til opgaven.

Vi udfører kystforstærkning ved hjælp af eksempelvis høfder, konstrueret af træpæle, sten eller betonblokke eller i en kombination heraf. Vi etablerer diger og dæmninger – og skal der benyttes indvundet sand til opbygningen, henter vi det selv. Udover det har vi konstrueret et fleksibelt setup, der kan bruges til udførsel af eksempelvis brinksikring. Du kan læse mere i folderen her

Vi konstruerer bølgebrydere – både landfaste og ikke landfaste. CG Jensen benytter eget materiel til lands og til vands. Og vi arbejder med alle former for materialer lige fra spuns til dæksten og azobétræ.

Kystsikring udføres enten som en selvstændig entreprise eller som led i en større vandbygningsopgave.