Støjskærme

STØJSKÆRME

CG Jensen leverer og monterer alle former for støj- og vindskærme, hvad enten det er ved motorvej, jernbane eller på broer.

Vi har gennem tiden monteret mange kilometer skærme langs motorvej og har eksempelvis på den mere end 40 meter høje Vejlefjordbroen opsat 3.400 lbm vind- og støjskærme på broens ydersider.

De senere år har vi således oparbejdet en solid erfaring i opførelse af vind- og støjskærme i fag-, hoved- eller totalentreprise. Vi udfører kompetencen i hele Danmark. Et fast arbejdssjak rejser rundt i landet, alt efter hvor den næste opgave befinder sig.

Arbejdet udføres med egne folk og egne maskiner. Vi garanterer en høj faglighed og bruger fuldt ud moderne maskiner, så arbejdet udføres hurtigt og effektivt.

Da støjskærme typisk opsættes for at begrænse trafikstøjen til de nærmeste naboer, er vi klar over, at vi under vores arbejde, skal tage hensyn til de berørte naboer.