Renovering af Næstved Havn

CG Jensen har fremtidssikret Næstved Havn, der har været ramt af en omfattende tæring i spunskonstruktionerne. De alvorlige tæringer var værst i de områder, som ikke var blevet renoveret, siden de blev opført i henholdsvis 1935 og 1946 – og visse steder var der ligefrem risiko for sammenstyrtning.

CG Jensen har etableret i alt 330 lbm ny kaj inklusive betonhammer. Entreprisen har desuden omfattet afvanding, uddybning, belægninger, strømforsyning, belysning og diverse kajudstyr. Arbejdet er undervejs blevet udfordret af to store sten på hhv. 4 og 8 tons, som dukkede op på bunden og som skulle fjernes inden den nye spuns kunne komme på plads.

CG Jensen har nedbragt den nye spuns ved vibrering i stedet for at banke spunsen ned. Det har haft den fordel, at arbejdet har været udført næsten uden støjgener.


Vi har haft et eksemplarisk samarbejde med CG Jensen. Medarbejderne har gået en ekstra mil og taget et stort ansvar – også udover deres egen del for fællesskabets bedste. Det har betydet, at vi har fået løst et stort anlægsarbejde til tiden og inden for budgettet – og ikke mindst uden gener for omgivelserne. Det bliver ikke bedre.

Flemming Bach
Havnedirektør i NÆSTVED HAVN om CG Jensens renovering af NÆSTVED HAVN

De eksisterende havnearealer, som ligger i midtbyen, skal på sigt udvikles til et nyt byområde med boliger, butikker og cafeer, mens selve erhvervshavnen flyttes ud af bymidten.