TP 30

Danmarks længste kompositbro

CG Jensen har i konsortium med Barslund, Krilov Arkitekter og ISC Rådgivende Ingeniører opført Danmarks længste kompositbro for Banedanmark.

Kompositbroen kaldes TP 30. Den er en vigtig del af Ringstedbanen, der er en nyanlagt 60 kilometer lang højhastighedsbane fra København til Ringsted.

Den 512 meter lange bro blev opført som del af en totalentreprise, og i april 2019 blev resultatet anerkendt med den prestigefyldte pris IABSE Konstruktionspris.

CG Jensen har udført entreprisens spuns-, pæle-, stål- og betonarbejder.

CG Jensen har udført spuns-, pæle-, stål- og betonarbejder på den 512 meter lange jernbanebro, der er opført som del af en totalentreprise. I april 2019 blev resultatet anerkendt med den prestigefyldte pris IABSE Konstruktionspris.


Jeg vil helt klart anbefale CG Jensen. De er gode, kendte entreprenører i marken, og vi har hele vejen igennem haft et rigtig godt samarbejde. Styregrupperne har virket, vi har haft en gensidig tillid og endelig har samarbejdet været præget af højt humør.

Jette Aagaard
Projektkoordinator, Den nye bane København-Ringsted, Banedanmark

TP 30 strækker sig over 19 fag og rummer cirka 4.500 ton stål og 10.000 kubikmeter beton. Overbygningen er en komposit kassedrager, som hviler på søjler samt i alt syv tværgående rammer.

Betonpillerne, der bærer stålkassedragerne, er hver mellem 5 og 6,5 meter høj. Ovenpå stålkassedragerne har vi støbt et 15 meter bredt betondæk, hvor ballastskærver og spor er udlagt.

Udførelsen krævede nøje planlægning fra vores Ståldivisions side. Vi måtte blandt andet udføre svejsearbejdet fra hængestilladser for at sikre den nødvendige plads. Trods de særlige forhold skred hverken budget eller tidsplan, og samarbejdet med bygherren Banedanmark var eksemplarisk.

Det var vigtigt at opføre kompositbroen på en måde, så vi forstyrrede trafikken på motorvejen mindst muligt. TP 30 er placeret ved Vallensbækgrenen, der er en af hovedindfaldsvejene til København.

Montagen af den godt 3.200 ton tunge ståloverbygning blev således udført, så trafikken kun blev lukket ned i to weekender.

Til projekteringen anvendte vi detaljerede produktionsmodeller af projektets beton- og stålkonstruktioner i både 3D og 4D. Firmaet bag softwaren, Tekla, nominerede siden CG Jensen til prisen for den mest innovative anvendelse af 3D-programmet i kategorien ”Infrastructure Projects”.