Frederikssundbanen

Brorenovering for Banedanmark

For Banedanmark har CG Jensen i hovedentreprise renoveret tre broforbindelser langs Frederikssund S-togslinjen i Valby, København. Det drejer sig en bro ved Valby Langgade Station, en bro ved sporudfletningen efter Valby Station samt en mindre sti-bro.

På alle tre broer har vores Betonrenoveringsdivision udskiftet rækværk, repareret broundersider, installeret ny fugtisolering og støbt nye forhøjede kantbjælker og ballastskærme. På broen ved sporudfletningen har vi desuden sat nye kørestrømskærme op.


Samarbejdet med CG Jensen har været godt. De er dygtige til at løse opgaverne inden for en kort tidsramme, og de leverer et produkt, som fuldt ud lever op til kravene. CG Jensen kender til banen og til jernbanesikkerhed, og det er vigtigt for os, så vi får projekterne færdige til tiden og undgår ulykker.

Kim Ejivind Westh
Byggeleder, Banedanmark

For at forstyrre S-togstrafikken mindst muligt, mens arbejdet stod på, blev renoveringsopgaven udført inden for stramt planlagte tids- og bemandingsplaner.