Ryparken, København

Ledningsomlægninger
En helt ny bydel i Københavns Nordhavn er under udvikling. Den nye bydel kræver bedre adgangsveje og derfor bygger Københavns Kommune Nordhavnsvej, som forbinder Nordhavnen med Helsingørmotorvejen.

I forbindelse med etableringen af tilslutningsanlægget til den fremtidige Nordhavnsvej skal nogle af HOFOR’s ledninger ved Ryparken omlægges.

CG Jensen anlægger 320 meter dobbeltledning i henholdsvis ø1600 søvandsledning og ø2000 kloakledning. Begge rør er med fod, af hensyn til vægtforøgelse for at modvirke den opdriftspåvirkning der vil være ved det færdige anlæg. Opgaven løses med sænkning af grundvandet under arbejdets udførelse.

Ledningsarbejdet indeholder både nyanlæggelse og omlægning af eksisterende ledninger. Der opgraves og genindbygges ca. 15.000 m³ jord for gennemførelse af opgaven.

Vi bygger desuden to tilslutningsbygværker og et udløbsbygværk, samt fem bygværker, som håndtere de nødvendige retnings- og dimensionsændringer i forbindelse med sammenbygningen af det eksisterende system.

Ledningsarbejdet foregår dels på et tidligere grønt område, som er inddraget til arbejdsareal for den fremtidige Nordhavnsvej og dels under snævre forhold  på et privat område mellem to boligblokke.

Se referenceblad

Projektfakta  
Bygherre:
Byggeperiode:
Entrepriseform:
Kontraktsum:
HOFOR A/S
August 2013 - april 2014
Hovedentreprise
Kr. 15,7 mio. kr. ekskl. moms

CG Jensen A/S   |   Fabriksparken 37   |   2600 Glostrup   |   Tlf. 43 44 68 00   |   CVR 30517628  |   info@cgjensen.dk