Sæby Havn tager form

I Sæby er CG Jensen nået langt med den 60.000 m² store udvidelse af havneområdet

I Sæby er CG Jensen nået langt med den 60.000 m² store udvidelse af havneområdet

CG Jensen udfører udvidelsen af den nordjyske havn i totalentreprise.

Projektleder i Anlæg Vest Gert Askholm fortæller, at der fortsat er fuld fart på projektet, og at den første delaflevering af yderhavnen forløb efter planen den anden juni til en tilfreds bygherre.

Desværre er de fortsat ramt af leveringsproblemer i forholdt til tømmer, herunder azobé-træ, som skal bruges til brygger, bådebroer og hammer.

Men alle mand er ved godt mod og er indstillet på at tage weekenderne i brug igen, når tømmeret ankommer.

CG Jensens samlede arbejder på Sæby Havn forventes afsluttet til november, hvor hele rå-havnen skal stå færdig.

Totalentreprisen omfatter blandt andet etablering af ydermole/ydre stenkastning samt bølgeskærm, en indre stenkastning, indsejlingskanal, promenade samt bådebroer langs havnebassinerne.

Dertil kommer en sti-bro og en vejbro, inklusive vejdæmning, kajudsyr, trailer- og jolleramper samt afvandings- og spildevandssystem.

Udvidelsen af havnen skal blandt andet tilgodese en øget efterspørgsel på bådpladser. 

Samtidig etableres et vandaktivitetsområde, en maritim legeplads, vinteropbevaringspladser og ekstra parkering til havnens mange sommergæster.

Læs mere om vores kompetencer inden for ramning og vandbygning her