CG Jensen indgår kontrakt med Banedanmark

CG Jensen har skrevet kontrakt med Banedanmark angående brovedligehold af Broregion 3, som omfatter Banedanmarks bygværker på Sjælland og Lolland-Falster.

CG Jensen har skrevet kontrakt med Banedanmark angående brovedligehold af Broregion 3, som omfatter Banedanmarks bygværker på Sjælland og Lolland-Falster.

Kontrakten omfatter udførelse af forskellige typer vedligeholdelsesarbejder på Banedanmarks bygværker på Sjælland og øerne, på nær Hovedstadsområdet, det næste halve år.

Projektleder Simon Boye-Nielsen fra division Betonrenovering glæder sig over, at det igen er lykkedes CG Jensen at få kontrakten med Banedanmark i hus.

Opgaverne spænder vidt og omfatter blandt andet 24 fastlagte opgaver samt løbende drift og vedligehold af Banedanmarks bygværker.

I Ringsted skal Betonrenovering for eksempel udføre om-isolering af en betonbro, et andet sted udføres omfangsdræn og på en række broer skal rækværkerne udskiftes.

Derudover indeholder entreprisen diverse betonrenoveringer, brobelægningsarbejder, udskiftning og forstærkning af murværk og fuger, oprensning af broafløb, reparation af påkørselsskader samt udførelse af SR-arbejder så som jernbanesikkerhedsplaner, SR-arbejdsledelse, sporændringer og kørestrøms-afbrydelser.

Alle opgaver udføres som egenproduktion med CG Jensens egne SR-arbejdsledere.

Læs mere om vores kompetencer inden for betonrenovering her