CG Jensen er godt gearet til markedet

2023 har været et godt år for CG Jensen. Omsætningen slår endnu en gang rekord og bundlinjen er forbedret med godt 73 millioner kroner før skat.

CG Jensen fortsætter den kontrollerede vækst med et fortsat fokus på lønsomhed. Hvor det gennem en årrække var særligt boligbyggerier, der drev væksten, har det i 2023 i stigende grad været større anlægs- og erhvervsprojekter, der holder medarbejdere og maskinel i gang.

”Vi har fået rigtig godt gang i medicinalsektoren, hvor vi har afsat betydelige ressourcer til særligt ét stort projekt, ligesom vi fortsætter med at arbejde med hotelbyggerier i Jylland og i København. I tillæg har vi skruet op for vores anlægsaktiviteter, der blandt andet tæller opførelsen af store dele af Hovedstadens Letbane, udvidelsen af Esbjerg Havn og udførelsen af flere store infrastrukturprojekter, hvilket passer godt til vores kompetencer”, siger adm. direktør i CG Jensen, Michael S. Larsen og uddyber:

”CG Jensen er gearet til at kunne omstille sig efter markedet. For nogle år tilbage foretog vi et skifte fra anlæg til byggeri og nu drejer vi så virksomheden igen for at kunne imødekomme den store efterspørgsel, der er drevet af erhvervs- og anlægsprojekter. For os er det vigtigt at sikre, at vores kompetencer løbende passer til markedet.”

CG Jensen opfører dog fortsat også boliger. Her lyder opgaven blandt andet på genopførelsen af den nedbrændte boligejendom Grøndalsbo i Vanløse, hvor der skal opføres nye hjem til 121 familier – og på spidsen af Ørestad opfører man det 35.000 kvadratmeter store boligbyggeri UN17 Village. I 2023 har CG Jensen afleveret flere større boligprojekter i blandt andet Rødovre, herunder det 37.500 kvadratmeter store bolig- og erhvervsprojekt Rødovre Port samt det sidste ud af tre boligkomplekser i den nye bydel IrmaByen.

Grønne opgaver fylder mere

CG Jensen er også godt gearet til den grønne omstilling, der i disse år er med til at drive markedet. Man har for nylig påbegyndt opførelsen af et stort anlæg til fangst af CO2 ved Avedøreværket og i Gladsaxe er man i gang med opførerelsen af en ny genbrugsstation, hvor det er genbrugen af materialer, der dikterer både arkitektur og udførelse.

Samtidig arbejder CG Jensen på at reducere CO2 aftrykket i bygge- og anlægsprocessen; blandt andet ved hjælp af grøn strøm på byggepladserne, eldrevne kraner og værk¬tøjer samt brug af mindre CO2 tunge materialer som grønnere cement og stål.

”Vores kunder efterspørger i stigende grad løsninger til, hvordan de kan reducere deres CO2 aftryk. For os er det vigtigt at kunne bidrage til at gøre CO2 reducerende løsninger lettilgængelige og overskuelige at implementere i arbejdet”, siger adm. direktør i CG Jensen, Michael S. Larsen.

Også i CG Jensen koncernen, som CG Jensen sammen med søsterselskabet Adserballe & Knudsen udgør en betydelig del af, oplever man generelt en stigende interesse for de mere grønne kompetencer, herunder opgaver inden for energirenovering og træbyggeri.

”I 2023 fik vi i endnu højere grad udnyttet synergierne og kompetencerne på tværs af koncernens selskaber. Den gode udvikling forventer vi at fortsætte i 2024”, siger adm. direktør i CG Jensen og CG Jensen koncernen, Michael S. Larsen.

I godt gear

Omend 2023 har været præget af fortsatte prisstig¬ninger og knaphed på ressourcer, præsterer CG Jensen et overskud før skat på 40 millioner kroner og samtidig er soliditeten igen kommet over 30 procent, hvilket er selskabets strategiske mål. Endelig kan CG Jensen se ind i en såvel stærk ordrebeholdning som en stærk ordrepipeline.

”For CG Jensen er det afgørende at sikre kunden faglighed, fremdrift og fornyelse og vi glæder os over hver en spændende opgave, vi er blevet betroet. Samtidig vil vi gerne gå forrest, hvad enten det gælder lærlinge, ar¬bejdsmiljø, diversitet eller grøn omstilling, så vi kan være med til at fremtidssikre både CG Jensen, men også branchen.”

CG Jensen har som noget nyt – sammen med søsterselskabet Adserballe & Knudsen – rapporteret efter de nye krav i EU’s Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Det arbejde har man udført på koncernniveau og det er planen, at man fremover vil skabe endnu mere synergi på tværs af de to største selskaber i CG Jensen koncernen.

”Det er to søstre, der i stigende grad vil samarbejde og spille hinanden bedre, så vi kan sikre endnu mere værdiskabelse på tværs af CG Jensen koncernen”, siger adm. direktør i CG Jensen og CG Jensen koncernen, Michael S. Larsen.

Læs vores rapport her