Vi bygger Danmark

I CG Jensen har vi altid haft som mål at skabe for andre. Og gøre det så godt, at vores kunder står tilbage med et produkt af højeste kvalitet – og til tiden. Det betyder, at vi i dag kan se tilbage på mange værdifulde aftryk – både på land og til vands.

I CG Jensen har vi en af landets største egenproduktioner. Det betyder, at vi udfører størstedelen af jobbene med eget materiel og egne folk.


For os handler det om at sikre kunden en effektiv udførelse af høj kvalitet. Derfor vægter vi tidlig inddragelse, god planlægning og rettidig dialog med de involverede parter – samt et stærkt, internt samarbejde imellem vores mange fagdivisioner.

Michael S. Larsen
Adm. direktør, CG Jensen

Læg dertil nogle af branchens bedste byggestyrere, og du får en kombination, der i vores øjne kendetegner en rigtig entreprenør – og som giver os mulighed for at optimere samarbejdet både internt og eksternt – til mærkbar gavn for kunden og for alle sagens parter.

CG Jensen vil gå forrest i den grønne omstilling

Vi har besluttet en række tiltag, der skal medvirke til at gøre os klimaneutrale senest i 2029. Tiltagene har medvirket til, at vi i 2022 har reduceret vores interne CO2 udledning med 20 procent.

100%

reduktion af intern
CO2-udledning i 2029

ESG er fundamentet for vores forretning

Environment

Vi vil gerne gøre bæredygtige løsninger lettilgængelige og fleksible at arbejde med for vores kunder.

Social

Vi prioriterer et godt arbejdsmiljø, diversitet i vores medarbejderstab og uddannelse af næste generation.

Governance

Vi bygger på ordentlighed. Vi tager ansvar for vores omgivelser, samarbejdspartnere og medarbejdere.

… og vi stopper ikke her

Vi arbejder ligeledes på at kunne reducere vores eksterne CO2 udledning med 50 procent i 2029.

50%

reduktion af ekstern
CO2-udledning i 2029

Herlev Vandtårn
Betonrenovering
PÆLE
Pæle
Ramning og vandbygning kompetencer
Hovedstadens Letbane
Jord, kloak og forsyning

Vores kompetencer spænder vidt

Vi hjælper dig igennem alle faser; fra den første byggemodning til den færdige bydel – i alle entrepriseformer og i enhver krog af Danmark; hvad enten du skal have udført bygge- eller anlægsopgaver eller begge dele.

Beton

Vi kombinerer vores ekspertise med et ønske om at hjælpe kunden allerede i en tidlig fase, så vi sikrer en effektiv udførelses-proces.

Betonrenovering

Vi hjælper jer med alle former for beton-renoveringsopgaver – både dag og nat.

Byggeri

Vores to byggeri-divisioner vil gerne gøre det nemt for bygherrer og projektudviklere at realisere deres projekter.

Elementmontage

Vi monterer betonelementer til parkeringskældre, boligbyggerier, erhvervsbyggerier, broer og tunneller. Vi rejser elementer både under og over jorden.

Gartner & Belægning

Vi udfører alle former for belægnings- og brolæggeropgaver i beton- og granit-produkter, trapper i betonelementer, granit, eller in situ støbt. Vi støber også trapper og rejser støttemure in situ.

Design & Engineering

Vi kan hjælpe dig med at definere og konkretisere dit næste projekt.

Ramning & Vandbygning

Vi udfører alle former for anlægs- og beton-arbejder vest for storebælt og alt inden for ramning og vandbygning på landsplan.

Jord, kloak og forsyning

Vi hjælper kunden i mål med selv de mest komplekse opgaveløsninger.

Parkeringshuse

Vi kan hjælpe jer med mange forskellige former for parkerings-løsninger – lige fra traditionelle p-anlæg til fuldt automatiske p-anlæg.

Special Projects

Vi udfører store tværfaglige entrepriser, hvor vi med rettidig omhu og en løsnings-orienteret tilgang løser udfordringerne undervejs.

Stål

Vi kombinerer vores ekspertise med den nyeste 3D/BIM teknologi og kan skræddersy selv den mindste detalje til jeres behov.

Træbyggeri

Vi har i 2021 tilegnet os CLT kompetencer i egenproduktion. Det betyder at vores medarbejdere kan montere CLT (Cross Laminated Timber) dæk og limtræssøjler.

Bore- & Skæreopgaver

Vi udfører alle typer bore- og skæreopgaver i henholdsvis beton, murværk og asfalt – og vores servicebiler er altid klar til at rykke ud til, også selvom det er med kort varsel.