Betonrenovering øger levetiden på banebroer på Sjælland og Lolland-Falster

20-09-2019Betonrenovering øger levetiden på banebroer på Sjælland og Lolland-FalsterCG Jensens division Betonrenovering er igen godt i gang med at renovere en række eksisterende broer for Banedanmark på Sjælland og Lolland-Falster. Der er tale om en hovedentreprise, og arbejdet omfatter blandt andet betonrenoveringer, overfladebehandlinger, rækværksarbejder og udskiftning og forstærkning af murværk og fuger. Dertil kommer løbende […]

CG Jensens division Betonrenovering er igen godt i gang med at renovere en række eksisterende broer for Banedanmark på Sjælland og Lolland-Falster.

Der er tale om en hovedentreprise, og arbejdet omfatter blandt andet betonrenoveringer, overfladebehandlinger, rækværksarbejder og udskiftning og forstærkning af murværk og fuger. Dertil kommer løbende reparation af påkørselsskader samt udbedring af skråningsbeskyttelse.

Ifølge projektleder Simon Boye-Nielsen forløber arbejdet tilfredsstillende og efter planen.

”Vi kan jo heldigvis trække på de erfaringer, vi har fra tidligere lignende entrepriser med drift og vedligehold af bygværker på Sjælland og hovedstadsområdet”, fortæller han.

Stort fokus på både jernbanesikkerhed og trafiksikkerhed

Under renoveringsarbejdet har CG Jensen et stort fokus på jernbanesikkerheden. Samtlige broer ligger nemlig tæt op ad eller i forbindelse med jernbanespor i drift.

Dertil kommer, at nogle af broerne er af ældre dato, og det har ifølge Simon Boye-Nielsen givet divisionens erfarne renoveringsfolk godt med arbejde med blandt andet at sikre, at der ikke falder betonskaller og betonpuds ned på sporene og vejene, som broerne krydser.

”Vi bidrager væsentligt til at holde togene og sporene i gang ved at levetidsforlænge Banedanmarks bygværker”, forklarer Simon Boye-Nielsen.

Den ældste af broerne, som ligger på Midtsjælland, er bygget i 1845. Broen er fredet, og her udfører CG Jensens betonrenoveringsfolk nænsomt reparationer og udskifter murværk og fuger. Broen ligger på en af de travleste jernbanestrækninger TIB1, hvor det er vigtigt at sikre togfremdriften.

Opgaverne med renoveringen af broerne bliver primært udført som egenproduktion, og CG Jensen står også selv for etableringen af alle færdselsregulerende foranstaltninger i forbindelse med arbejdet.

Det kræver ifølge Simon Boye-Jensen både en del arbejde og en ekstra god tålmodighed, idet der løbende skal indhentes rådigheds- og gravetilladelser samt jernbanesikkerhedsplaner og sporspærringscirkulærer.

”CG Jensen bruger primært sine egne arbejdsledere til at overholde sikkerhedsreglementet på banestrækningerne. Arbejderne følger planen, og dette skyldes ikke mindst de erfarne renoveringsfolk, hvorfor vi forventer, at projektet afsluttes til tiden”, fortæller Simon Boye-Nielsen.

Byggeperiode: Maj 2019 – december 2019

Entrepriseform: Hovedentreprise

Bygherre: Banedanmark