CG Jensen etablerer tunnel ved Ribe omfartsvej Rute 11

26-09-2019CG Jensen etablerer tunnel ved Ribe omfartsvej Rute 11CG Jensens division Anlæg Vest er godt i gang med at etablere en tunnel i forbindelse med en udbygning af Ribe omfartsvej Rute 11. Opgaven er en underentreprise for Barslund. Det har vist sig at være en kompliceret opgave. ”I forhold til at det er en forholdsvis […]

CG Jensens division Anlæg Vest er godt i gang med at etablere en tunnel i forbindelse med en udbygning af Ribe omfartsvej Rute 11. Opgaven er en underentreprise for Barslund.

Det har vist sig at være en kompliceret opgave.

”I forhold til at det er en forholdsvis lille opgave, har det overrasket os, hvor omfattende arbejdet er, og hvor meget det kræver. Det er en yderst kompliceret opgave, som indtil nu har givet os mange udfordringer”, fortæller projektleder Henrik Stenholm Møller.

Mange af udfordringerne skyldes, at tunnelen ligger i et område, hvor vandspejlet ligger meget tæt på jordoverfladen og jorden tilmed har en høj hydraulisk ledningsevne.

Projektet består af tre etaper, og netop nu er Anlæg Vests folk i gang med første etape, hvor de graver rammer til spuns. Herefter skal de sikre truget mod bundbrud blandt andet ved at støbe en skrå ballastbeton under vand.

Dernæst kan de tømme truget for vand, hvorefter det videre tætningsarbejde kan fortsætte, inden det egentlige beton-arbejde bliver udført. Det drejer sig blandt andet om et brodæk.

Tredje etape af projektet bliver gennemført, når betonbunden er hærdet af og brodækket støbt. Til den tid skal CG Jensen divisionen udføre det egentlige betondæk i selve tunnelen.

På trods af at projektet har vist sig at være mere kompliceret end først antaget, skal det ifølge Henrik Stenholm Møller nok blive færdigt til tiden.

Byggeperiode: Maj 2019- juni 2020

Entrepriseform: Underentreprise

Bygherre: Barslund