CG Jensen byggemodner sidste del af Grønttorvet

På det tidligere Grønttorv i Valby samarbejder CG Jensens to divisioner Jord & Kloak og Anlæg Vest om byggemodning på et stort nyt projekt kaldet Torveporten.

På det tidligere Grønttorv i Valby samarbejder CG Jensens to divisioner Jord & Kloak og Anlæg Vest om byggemodning på et stort nyt projekt kaldet Torveporten.

Det er NREP og Balder, som via et 50/50 joint venture står bag projektet, som kommer til at omfatte tre byggefelter med henholdsvis kontorhus, kollegie og boliger på det tidligere Grønttorv.

De tre byggefelter udgør et samlet areal på 18.000 m².

CG Jensens arbejder på stedet er fordelt på to forskellige entrepriser, hvoraf jord- & kloakarbejderne er de mest omfattende.

Anlæg Vest har stået for etablering af byggegruben, som i denne uge er færdigrammet, mens Jord & Kloak blandt andet udfører oprensning af forurenet jord og anlægger befæstede arealer.

40.000 ton forurenet jord

I alt skal der opgraves og bortkøres 40.000 ton stærkt forurenet jord, som er forårsaget af, at der i sin tid har ligget en tagpapfabrik på stedet.

Formand i Jord- & Kloak Rasmus Bach Petersen fortæller, at man er gået i gang med de forberedende arbejder og så småt er begyndt at bortkøre forurenet jord.

Derudover etableres befæstede arealer, herunder en byggepladsvej.

Jord- & Kloakdivisionen skal desuden udføre anlæg af hovedkloakledninger til alle tre byggefelter, som samlet udgør 18.000 m².

Torveporten er det sidste ubebyggede område på Københavns gamle Grønttorv, som i dag fremstår tætbebygget med boliger og erhverv.

Tre forskellige arkitektfirmaer står bag henholdsvis kontorhuset, kollegiet og boligerne, og alle tre byggerier DGNB-certificeres.

Illustration: Sjælsø Management