CG Jensen har omlagt travl rundkørsel

I vinterferien har CG Jensen forvandlet Buddinge Rundkørsel til et signalreguleret kryds.  

Rundkørslen i Buddinge blev anlagt i 1953 og har nærmest fungeret som et vartegn for byen siden da. Men i forbindelse med anlægget af Hovedstadens Letbane ombygges rundkørslen til et vejkryds.

Letbanen kommer i fremtiden til at køre i midten af Gladsaxe Ringvej og Buddingevej – og dermed også midt gennem rundkørslen. Derfor har CG Jensen de sidste fire måneder været i gang med at omdanne rundkørslen til et firbenet signalreguleret kryds, der hvor Søborg Hovedgade, Buddingevej, Buddinge Hovedgade og Gladsaxe Ringvej mødes. 

Selve omlægningsarbejdet af trafiksignaler er af hensyn til trafikken foregået i skolernes vinterferie.  

Projektleder i Jord & Kloak Brian Kærgaard Nielsen fortæller, at arbejdet er forløbet planmæssigt takket være grundig forberedelse og planlægning.  

Forrige lørdag (den 11.februar) blev rundkørslens trafiksignal slukket, og i løbet af sidste uge har CG Jensens folk haft travlt med at fjerne helleanlæg, asfaltere, sætte midlertidige signalmaster op samt etablere af nye rør til det blivende signal.

”Lørdag den 19. februar mødte vores folk op om morgenen og gik i gang med at indlæse det nye signalprogram til krydset. Efter at de havde knoklet hele dagen – blandt andet med at flytte rundt på trafikken, så der kunne males streger op på kørebanerne, blev signalsystemet tændt og samme aften var krydset helt oppe at køre,” fortæller projektleder Brian Kærgaard Nielsen.

Kastanjetræer genbruges på legeplads

Det blæsende og våde vintervejr har dog skabt lidt udfordringer i forhold til optegning af streger og skiltning, og der skal justeres en anelse på intervallerne på trafiksignalet om en uge.

Det nyoprettede kryds skal på sigt udvides, så der kommer to kørebaner i alle retninger. Der skal desuden anlægges nye fortove og cykelstier.

At rundkørslen nærmest har fungeret som et vartegn for byen, skyldes ikke mindst 13 store kastanjetræer, som var placeret i midten af rundkørslen. De er blevet fældet, og Gladsaxe Kommune har overvejet, om træerne kunne flyttes til et andet sted. Men det viste sig at være umuligt, idet rødderne var filtret ind i hinanden og derfor ikke ville overleve at blive gravet op og flyttet. Desuden var rodnettet også flettet ind i diverse kabler, og hvis man havde rykket dem op, var der risiko for, at signalet i rundkørslen var gået i sort.

Til gengæld blev det besluttet, at træerne skulle genanvendes på en nærliggende legeplads, hvor områdets børn nu kan få glæde af nye legeelementer lavet af stammerne.

Der, hvor træerne tidligere stod i midten af rundkørslen, har CG Jensen opgravet 7.100 tons jord og kørt det væk, hvorefter de har bygget ny bundsikring op. Brian Kærgaard Nielsen fortæller, at det gjaldt om at holde tungen lige i munden, når de mange lastbiler, som skulle fragte jorden væk, skulle ind og ud af rundkørslen, der på det tidspunkt stadig var i funktion.