CG Jensen opfører Danmarks hidtil højeste træhus

CG Jensen opfører i forbindelse med projektet UN17 Village en syvetagers bygning, hvor træ er den bærende konstruktion. Det er CG Jensens egne medarbejdere, der har tilegnet sig nye CLT-kompetencer for at kunne opføre byggeriet.

Træhuset bliver det hidtil højeste i Danmark og opføres i fire etaper. Den første etape er nu afsluttet og stafetten er videregivet til division Byggeri Øst. Her har man påbegyndt arbejdet med at montere facade.

De andre etaper kører sideløbende. I sidste uge fik man sat de første CLT (Cross Laminated Timber) dæk på etape to – og arbejdet kører efter samme princip som etape 1.

CLT i egenproduktion

Det er CG Jensens egne folk, der monterer trædæk og -søjler. 

”Vi har prioriteret at kunne opføre CLT byggerier i egenproduktion, da vi fortsat gerne vil sikre bygherren en god kvalitet og fremdrift i udførelsen. Det betyder, at det er CG Jensens egne medarbejdere, der effektivt følger opgaven til dørs på tværs af de forskellige fag. På den måde kan vi undgå ærgerlige grænsefladeproblematikker og forsinkelser mellem forskellige underentreprenører”, siger divisionschef i division Beton Arcon, Morten Andersen.

CG Jensen kan i forvejen tilbyde en af Danmarks største egenproduktioner inden for blandt andet Beton, Stål, Jord & Kloak og Ramning & Vandbygning – og det gode interne samarbejde på tværs af de mange fagdivisioner har gennem årene været fundamentet for mange succesfulde opførelser. 

CG Jensen opfører det syvetagers høje træbyggeri for bygherren NREP. Bygningen er en del af den nye, bæredygtige bydel UN17 Village, der er udviklet i samarbejde med Sweco Architects, Lendager, MOE og CG Jensen – og som gennem konkrete tiltag adresserer de 17 verdensmål.