Genbrug af teglsten på UN17

På UN17 Village genbruger CG Jensen tagteglsten fra en J. Jensen-renovering til at beklæde facaden på en af bygningerne.

På UN17 Village genbruger CG Jensen tagteglsten fra en J. Jensen-renovering til at beklæde facaden på en af bygningerne.

Teglstenene stammer fra et renoveringsprojekt, som J. Jensen udfører på en række boligkarreer fra 1960’erne i Ringparken i Roskilde.

Projektchef Morten Erfurt Hansen fra Byggeri Øst fortæller, at teglstenene skal bruges til beklædning af den nederste del af bygning C i det bæredygtige byggeriUN17 Village. Det drejer sig om godt 1.000 kvadratmeter, som pakkes i paller a 120 styk i Ringparken, hvor hver karré giver cirka 18 paller med tagsten.

Der går imidlertid halvandet år, inden bygningen skal opføres, og indtil da har man lavet en aftale med en landmand i Høng om, at teglstenene kan opbevares i hans maskinhal.

Nogle af genbrugs-teglene et dog allerede taget i brug til beklædning af en mockup, som simulerer en prøvebolig, som interesserede kan besøge på UN17. På mockupen, fremvises også de andre facadematerialer, som anvendes på de i alt fem bygninger, som får hver deres udtryk.

Cirkulært genbrug inden for familien

Anvendelsen af bæredygtige og genanvendte byggematerialer er blandt de tiltag, som er med til at reducere bebyggelsens samlede klimaaftryk betragteligt.

Projektchef Morten Erfurt Hansen fremhæver, at CG Jensen har været heldige at få fingrene i teglstenene, da projekter med 1.000 kvadratmeter ens teglsten, som kan genbruges, ikke ligefrem hænger på træerne. At det netop er J. Jensen, der er leveringsdygtig i den store mængde genbrugstegl, gør, at man ligefrem kan tale om cirkulært genbrug inden for familien. 

Morten Erfurt Hansen fortæller også, at man har tænkt kreativt for at kunne benytte teglene til beklædning, idet de oprindeligt har fungeret som tagtegl.

”Vi borer et lille hul i nakken på teglstenene, og med en lille skrue samt en speciel sideclips holdes de fast både foroven og i siden, så de ikke kan løsne sig, hvis vinden får fat i dem.”

CG Jensen opfører UN17 Village i totalentreprise på den yderste spids af Ørestad Syd. Projektet omfatter cirka 370 boliger, badehus, spisehus og delecentral. Grunden er på cirka 15.000 kvadratmeter, og de samlede etagemeter bliver cirka 35.000 kvadratmeter.

Alle anlægs- funderings-, jord-, kloak-, beton-, stål- og gartnerarbejder udføres i egenproduktion.

Du kan læse mere om vores kompetencer inden for totalentrepriser her