CG Jensen skal renovere Panum Instituttet

I en hovedentreprise skal CG Jensen renovere Panum Instituttets facade i København.

I en hovedentreprise skal CG Jensen renovere Panum Instituttets facade i København.

Vores Betonrenoveringsdivision skal udføre afrensning, renovering og malerbehandling af betonen på facaden af Panum Instituttets store bygningskompleks på Blegdamsvej i København.

Derudover skal de udskifte ikke mindre end 365 altan-forplader på den store betonbygning.

Renoverings-delen afgrænser sig til områder af bygningen, der er beskadiget, mens overfladebehandlingen skal udføres på samtlige kvadratmeter af den store betonfacade.

Logistikken er en udfordring

Projektchef Kim Svendsen fortæller, at betonrenoveringsfolkene går i gang med arbejdet sidst i denne måned. Lige nu er de ved at måle op til byggepladsen og få styr på logistikken.

Panum Instituttet er beliggende i et stærkt trafikeret område, og den helt store udfordring er at få elementer til og fra byggepladsen.

”En tårnkran skal løfte de 365 altan-forplader ind over en anden bygning for at vi kan få dem monteret. Det arbejde må kun udføres i weekenderne, når der ikke er folk til stede i bygningen. Det betyder, at vi skal arbejde samtlige weekender det halve år, projektet strækker sig over,” fortæller projektchef Kim Svendsen.

Det er Panum Instituttets gamle store betonbygning, der trænger til en kærlig hånd. Bygningen er i brutalistisk arkitektur og blev opført fra 1971 til 1986. I 2017 blev bygningskomplekset udvidet med Mærsk Tårnet.

Byggeperiode: 12.2020-09.2021

Entrepriseform: Hovedentreprise

Bygherre: Bygningsstyrelsen