CG Jensen opstarter rekordstor betonopgave

CG Jensen er netop gået i gang med råhus-entreprisen på et cirka 95.000 kvadratmeter stort byggeri på Postgrunden i Indre København.

CG Jensen er netop gået i gang med råhus-entreprisen på et cirka 95.000 kvadratmeter stort byggeri på Postgrunden i Indre København.

Byggeriet kommer til at bestå af flere bygninger med bolig- og hoteltårne, og det bliver et markant byggeri tæt på Københavns Hovedbanegård, der hvor den gamle postterminal lå.

Postgrunden opføres af KPC for Danica Ejendomme. Per Aarsleff er i gang med første etape af byggeriet, som skal være Danske Banks nye Hovedsæde.

CG Jensens entreprise omfatter 95.000 kvadratmeter råhus bestående af fem tårne, hvoraf det højeste bliver 115 meter højt. Byggeriet skal rumme hotellejligheder og boliger samt et multibrugerhus i 10 etager. Byggeriet omfatter også 20.000 kvadratmeter p-kælder i to etager samt et kontorhus på cirka 30.000 kvadratmeter.

Opgaven indeholder udførelse af 13 meter dybe borede pæle, rammede pæle, jordankre, in situ støbt kælder, in situ støbte dæk og kernevægge i tårnene. Dertil kommer elementleverance og montage samt stålkonstruktioner.

CG Jensens hidtil største betonopgave

Råhuset udføres primært som in situ konstruktioner i et samarbejde mellem vores to betondivisioner Arcon og Beton Øst. Det er CG Jensens hidtil største betonopgave.

CG Jensens divisionschef i Beton Øst Bendy Z. Pedersen glæder sig over, at CG Jensen skal udføre den omfattende råhus-entreprise:

”Det er en opgave, der passer rigtig fint ind i en af vores kernekompetencer som en stærk betonentreprenør, og hvor vi kan bruge alle de erfaringer, vores medarbejdere har fra både anlægsopgaver og råhus byggeri,” siger Bendy Z. Pedersen.

I alt regner vi i CG Jensen med, at der skal bruges 250.000 mandetimer, 7.000 tons armering, 40.000 kubikmeter beton og 11.000 betonelementer.

“Det er utroligt spændende at være med til at udvikle København med et så markant byggeri, hvor der skal støbes rigtig meget beton for at bygge et multibrugerhus og fem runde tårne ovenpå en toetagers parkeringskælder,” fastslår Bendy Z. Pedersen.

Projektchef i CG Jensens Beton Øst Karsten Væde glæder sig også over, at CG Jensens betonafdelinger med dette projekt har en god lang ordrebeholdning, der strækker sig over de næste tre år.

”Med denne opgave udnytter vi vores kompetencer inden for in situ beton, og vi håber, at det fremover kan udvide vores kompetencer inden for bygning af højhuse og tårne.”

Karsten Væde fremhæver desuden fordelene ved, at det er det interne samarbejde i CG Jensen, der skal være med til at løfte opgaven. Han glæder sig over, at samarbejdet fungerer så fint, når flere af vores divisioner er i spil.

Udover Betondivisionerne skal vores Ståldivision og division Jord-, Kloak og Forsyning også udføre arbejder på Postgrunden. Vores søsterselskab Hölscher Jensen udfører grundvandssænkning.

Byggeriet skal stå færdigt medio 2023. CG Jensens entreprise kommer således til at strække sig over 30 måneder.