CG Jensens søsterselskab skal udføre grundvandssænkning på Nordhavnstunnelen

Det bliver grundvandseksperterne fra CG Jensens søsterselskab, Hölscher Jensen, der skal sikre, at anlæggelsen af den kommende, undersøiske Nordhavnstunnel kan forløbe tørt under vandet. Udover grundvandssænkningen skal Hölscher Jensen også sikre et sundt havmiljø under anlægsarbejderne.

”Vi glæder os rigtig meget til at komme i gang med arbejdet. Vi har teknikken og erfaringen til at håndtere store mængder af kvalitetssikring og dokumentation, så vi kan sikre den kvalitet og omhyggelighed, som kunderne forventer på så store opgaver, så det er lige en opgave for os”, siger administrerende direktør i Hölscher Jensen, Jan Vognbjerg.

Timingen kunne ikke være bedre. Hölscher Jensen har for nylig afsluttet grundvandssænkning og vandrensning på større projekter som metrolinjen til Københavns Sydhavn og gasrørledningen Baltic Pipe, der forbinder de norske, danske og polske gassystemer.

”Det er super dejligt, at vi kan tilbyde vores kvalificerede medarbejdere, at de kan komme direkte videre på det næste store projekt. Vi vil gerne have de store, komplicerede projekter, så vi kan udnytte vores faglighed fuldt ud”, siger administrerende direktør i Hölscher Jensen, Jan Vognbjerg om den treårige opgave, der venter forude.

Længe ventet tunnel

Den kommende Nordhavnstunnel kommer til at løbe under Svanemøllehavnen på Østerbro i København. Det er tanken, at den 1.4 kilometer lange tunnel skal forbinde byudviklingsområderne ydre og indre Nordhavn direkte med vejnettet på Østerbro og dermed hjælpe til med at flytte den tunge trafik væk fra byen.

Tunnelen er længe ventet og Hölscher Jensen er allerede i fuld gang med de forberedende arbejder, som også inkluderer et pilotprojekt, inden man starter op på selve oppumpningsarbejdet i uge 13.

Som en del af opgaven skal Hölscher Jensen rense vandet for tungmetaller, så man kan sikre et godt havmiljø undervejs i anlæggelsesfasen. Tungmetallerne findes i vandet i dag, men når det hives op, kan man via diverse filtre rense det og reducere forureningen. Når arbejderne er i gang, vil man kunne rense op til 200 kubikmeter vand i timen, så det bagefter kan udledes i havnen igen.

”Her kan vi byde ind med en masse erfaring fra ind- og udland, hvor vi har lavet det samme. Med højtudviklet teknik, overvågning og erfarne medarbejdere vil vi samtidig sikre, at vi grundvandssænker mindst mulig vand og dermed også flytter mindst mulig forurenet vand”, forklarer administrerende direktør i Hölscher Jensen, Jan Vognbjerg om processen, der kommer til at beskæftige i alt 25 medarbejdere – lige fra byggeledelse til grundvandsteknikere.

Hölscher Jensen skal efter planen afslutte arbejderne medio 2026. Det er forventningen, at den nye tunnel vil stå klar i slutningen af 2027 og vil have en daglig trafik på cirka 8.200 biler.

Hölscher Jensen skal udføre opgaven for BESIX-MTH JV, der er totalentreprenører på projektet.

Det er Vejdirektoratet, der er bygherre.