Esbjerg Havn, Tauruskaj

Kajudvidelse i Esbjerg
I den fortsatte udbygning af Esbjerg Havn er Tauruskajen blevet fremrykket, så den er i forlængelse af Arieskaj, hvilket har givet en  udvidelse på ca. 14.000 m².

Den tidligere Tauruskaj blev anlagt i perioden 1984-1991. Kajen var dimensioneret til en vanddybde på 6,3 meter.

Den nye kaj er dimensioneret for større vanddybde samt en ekstra stor belastning på kajgaden.

Spunsvæggen er forankret i den eksisterende kajkonstruktion samt med en nedre forankring med ankerplader i beton. Hammeren er udført som en bagstøbning i beton og kajen er blevet udstyret med 14 stk. fendere og 14 stk. 75 tons pullerter.

Opfyldningen er udført med 140.000 m³ sandfyld oprenset fra sejlrenden til Esbjerg Havn.

Endvidere har vi fjernet et eksisterende udløbsbygværk, som er erstattet af et nyt, der er flyttet 70 meter frem til kajfronten.

Se referenceblad

Projektfakta:  
Bygherre:
Byggeperiode:
Entrepriseform:
Entreprisesum:
Esbjerg Havn
Marts 2010 - november 2010
Hovedentreprise
29.828.060,- kr. ekskl. moms

CG Jensen A/S   |   Fabriksparken 37   |   2600 Glostrup   |   Tlf. 43 44 68 00   |   CVR 30517628  |   info@cgjensen.dk