FREDERIKS BRYGGE – REKREATIVT GÅRDRUM

Frederiks Brygge, byggefelt A

CG Jensen har i hovedentreprise anlagt et nyt fælles gårdrum på Frederiks Brygge i Københavns Sydhavn.

Gårdrummet er indrettet som et naturligt landskab, som er opdelt i rekreative områder til ophold og leg og i mere funktionelle områder til blandt andet cykelparkering og affaldscontainere.

Vores division for Gartner og Belægning har udført terrasser, belægninger og legepladser i det nye gårdrum.

Vi har desuden etableret byrumsudstyr som cykelstativer, bænke, affaldskurve, hegn samt belysning.

Beplantningen består blandt andet af klatreplanter, stauder, løg, bunddække, buske og træer. CG Jensen gartnere har stået for pleje og vedligehold af plantearealerne et år fra aflevering.

Desuden har CG Jensen udført regnvandsledninger, brønde, dræn samt linjeafvanding i forbindelse med etablering af gårdrummet.

CG Jensen har udført byggemodningen for hele den nye bydel Frederiks Brygge.

FAKTA

BYGHERRE:
BYGGEPERIODE:
ENTREPRISEFORM:
REFERENCEBLAD:

Nordea Ejendomme ApS
2018
Hovedentreprise

BYGHERRE:

Nordea Ejendomme ApS

BYGGEPERIODE:

2018

ENTREPRISEFORM:

Hovedentreprise

REFERENCEBLAD:

KONTAKT

Divisionschef Kenneth Møller
Jord, Kloak, Forsyning og Gartner
+45 27 90 29 67
kem@cgjensen.dk

Kenneth Møller
GARTNER & BELÆGNING

Udenrigsministeriet

GARTNER & BELÆGNING

Sct. Hans

GARTNER & BELÆGNING

Kantstensarbejder på Hovedstadens Letbane