Enghave Brygge

I forbindelse med opførelsen af et nyt boligområde på Enghave Brygge i København, etablerer CG Jensen i totalentreprise seks nye bolig-øer, delvis bygget ud i Københavns Havn.

CG Jensens totalentreprise omfatter projektering og udførelse af alle nødvendige byggemodningsarbejder herunder etablering af de seks nye bolig-øer inklusive byggegrube for byggeriet samt udgravning af kanaler og anlæggelse af broer og promenader.

Herudover indeholder entreprisen også kloak-, regnvands- og tagvandsarbejder, forsyningsledninger, belægnings- og gartnerarbejder samt opsætning af belysning og by-udstyr i udenoms-arealerne.

I forbindelse med udgravning har CG Jensen udført håndtering af forurenet jord klasse 0-4, som er genbrugt eller bortskaffet til deponi.


Vi er meget tilfredse med det målrettede samarbejde, vi har med CG Jensen. Vi følger tidsplanen på Engholmene, og det er afgørende i så stor en byggesag, hvor selv den mindste forsinkelse kan betyde meget på den lange bane.

Alexander Mottlau
Salgsdirektør, NPV

Enghave Brygge er det sidste område langs Københavns Havn på Sjællandssiden, som endnu ikke er fuldt bebygget, og det fuldender dermed den byudvikling, som havnen har gennemgået de seneste 15 år.

Fuldt udbygget kommer det nye område til at rumme cirka 1.600 nye boliger samt cirka 35.000 kvadratmeter erhverv.