Himmelbyen

Grønt gårdrum i 18 meters højde
I forbindelse med CG Jensens opførelse af det 28.000 kvadratmeter store bolig- og erhvervskompleks Himmelbyen i Ørestad i København har CG Jensens anlægsgartnere stået for alle gartner- og belægningsarbejder.

CG Jensen har opført Himmelbyen i totalentreprise, og alle arbejder er udført som egenproduktion.

CG Jensens Gartner- og Belægningsdivision har udført flisebelægninger og monteret hegn mellem terrasserne ud for boligerne. Vi har udført belægninger på de fælles opholds- og gangarealer og etableret plantebede, græsarealer og højbede. Omkring alle bede har vi udført 85 centimeter høje svellekanter. I højbedene har vi plantet træer, buske og forskellige stauder.

Da træerne er plantet oven på et betondæk, har vi etableret underjordisk fastgørelse, rodspærre og vandingsdræn. Vi har desuden opsat sokkelaffugter og etableret linjedræn.

Det grønne rum danner den fælles kerne for beboerne i den hævede by. På dette niveau er der ligeledes ankomst til alle boliger, der udover trapperne kan tilgås fra tre elevatorer med indgang fra de omkringliggende gader.

Udover arbejdet på tagterrassen har CG Jensens gartnere udført belægning i varegård og terrænplan under boligerne.

CG Jensens gartnere står for drift og vedligehold af det grønne gårdrum i to år efter aflevering, som fandt sted i juli 2019.