Betonreparation

Vi kan hjælpe kunden med udførsel af betonreparationer af enhver art og på enhver konstruktion – og uanset om det er på land, til vands eller i højden.

For os er betonreparationer en tillidssag. Vores erfarne folk tilrettelægger og udfører arbejdet således, at kunden opnår en stor kvalitet i udførelsen og en lang levetid på sine konstruktioner. Herved kan vi samtidig forebygge, at skaderne får lov til at udvikle sig yderligere med flere mulige følgeskader som konsekvens.

Vi udfører blandt andet

• Håndudsætning
• Flydestøbning
• Sprøjtebeton
• Undervandsstøbning
• Større støbninger med færdigbeton

Takket være mange års erfaring og et nøje planlagt setup kan vi rykke ud med ganske kort varsel og på alle tider af døgnet.