Trafikafvikling ved vej og bane

I Betonrenovering sætter vi en ære i at have alle kompetencer i huset, så vi sikrer kunden en nem og smidig proces.

I forbindelse med renoveringsarbejdet prioriterer vi derfor at kunne hjælpe jer med trafikafvikling, hvad enten der er brug for komplekse afspærringer af motorveje, broer og hovedveje eller enkle trafikregulerende færdelsforanstaltninger på kommunevejene.

Ved jernbanearbejder kan vi tilbyde egne SR1 og SR2 arbejdsledere samt rangerledere til at forestå sikkerheden.

Vores erfarne medarbejdere er yderst fleksible og kan tilrettelægge og udføre arbejdet både dag og nat; som vi eksempelvis gør det for Vejdirektoratet og Banedanmark på travle strækninger.


Hos CG Jensen har jeg oplevet en helt enestående service og indsats. Det er intet mindre end verdensklasse, at vi kan kontakte CG Jensens folk klokken 22 og så få etableret en afspærring dagen efter klokken 9.

Carl-Erik Rasmussen
Senior ingeniør, Bro- og Tunnelvedligehold, Rambøll

Vi kan eksempelvis hjælpe jer med:

• Trafikafvikling ved vejarbejder med midlertidige trafikale foranstaltninger
• Trafikafmærkning
• Ansøgning om rådighedstilladelse, gravetilladelse
• Design og produktion af trafik- og byggepladsskilte samt informationstavler
• Tilsyn og kontrol af vejarbejder
• Design af afmærkningsplaner