Hovedbanegården

Renovering af perrontunnel

CG Jensen har udført en gennemgribende renovering af perrontunnellen på Københavns Hovedbanegård. Tunnellen forbinder alle togspor på tværs med adgang fra de enkelte perroner.

Vi udførte renoveringen af perrontunnellen i en hovedentreprise, som omfattede følgende arbejder:

Nedbrydning af eksisterende væg- og gulvfliser inklusive pudslag, klæb og opsætning af nye væg- og gulvfliser i tunnellen og på seks trapper. Derudover har vi afrenset og overfladebehandlet lofter og vægge over vægfliser, samt udført diverse betonreparationer.

CG Jensen har desuden etableret linjedræn i perrontunnelens fulde længde, udskiftet eksisterende kabelkasse, udskiftet 22 lysskakte med nye, som følger dagslysrytmen. Dertil kommer montering af nye lysarmaturer i loft, nye pendel lamper over trapper samt nye højtalere, kameraer og brandmeldere i lysskakte. Vi har også foretaget hævning af trappevanger og rækværker på fire perroner med 25 cm.


Samarbejdet med CG Jensen har været ufattelig godt. De rigtige folk blev sat på fra start, projektet blev afleveret til tiden trods en stram tidsplan – og kundetilfredsheden var stor. Det var ganske enkelt helt perfekt.

Peter Andersen
Projektleder, DSB Ejendomme

Arbejdet blev udført efter en meget stram tidsplan, da tunnelen skulle være klar til åbningen af den nye Metro Cityring. Derfor arbejdede vi i døgndrift samt i påsken, og arbejdet blev afleveret til tiden.

Logistikken var en særlig udfordring, da alt affald fra nedbrydningen – i alt cirka 80 ton i big-bags samt alle nye materialer kun kunne transporteres i begrænsede mængder via perronelevatorer og herfra køres hen ad perronen til endnu en elevator.

Der skulle desuden tages hensyn til, at Hovedbanegården er en fredet bygning, og alt arbejde skulle føres tilbage til det oprindelige udseende.

Alle jernbanesikkerhedsmæssige ydelser blev udført med CG Jensens egne SR-ledere.