Myrholm

Attraktive boliger på Enghave Brygge i Københavns Sydhavn

CG Jensen har opført bebyggelsen Myrholm på den nyanlagte kunstige ø af samme navn i den nye kanal-by Engholmene på Enghave Brygge i Københavns Sydhavn.

CG Jensen har opført Myrholm i totalentreprise. Dels som en CG Jensen egenproduktion, dels med et hold af underentreprenører.

Myrholm består af en syvetagers u-formet længe samt to syvetagers punkthuse. Bebyggelsen rummer 214 attraktive boliger fordelt på i alt 21.000 kvadratmeter. Alle boliger har vandudsigt og altan eller privat tagterrasse.

CG Jensen har monteret råhuset på Myrholm samt lavet installationer, monteret vinduer, støbt gulve, facademuret, monteret fliser i baderum, lavet gipslofter og udført malerarbejder.

CG Jensen har desuden etableret en parkeringskælder med 122 parkeringspladser, heraf 80 pladser i semiautomatisk anlæg i to etager. Kælderen inklusive parkeringsareal er cirka 5.000 kvadratmeter.

Enghave Brygge består af ti nyanlagte øer. CG Jensen anlægger og byggemodner de første seks øer, som kaldes Engholmene, i en totalentreprise. Den omfatter projektering og udførelse af alle nødvendige byggemodningsarbejder vedrørende etablering af de seks nye bolig-øer inklusive byggegruber for byggeriet, kanaler, broer og promenader.