Rødovre Port

Ny bydel med boliger og erhverv

I totalentreprise opfører CG Jensen et helt nyt boligområde med 534 lejeboliger ved Rødovre Station.

Rødovre Port kommer til at bestå af ti bygninger og tre tårne på henholdsvis 14, 16 og 19 etager.

Det 37.500 kvadratmeter store bolig- og erhvervsområde omfatter et butiksstrøg, kontorer, parkeringskælder samt en bro, som forbinder de to af tårnene, som opføres på hver sin side af Tårnvej.

Bydelen får lyse facader og kommer til at rumme boliger af forskellig karakter, blandt andet ungdomsboliger og boliger til singler, par og børnefamilier.

Byggeriet opføres i betonelementer, og vi udfører montage af i alt 13.000 betonelementer svarende til 46.000 etage-kvadratmeter.

Dertil kommer udførelse af fundamenter bestående af cirka 8.000 kubikmeter beton samt 8.400 kvadratmeter terrændæk.

Bygherren har indgået en kontrakt med CG Jensen, som betyder, at vi varetager styringen af projektet. Herunder projekteringsledelse, kontrahering af alle entrepriser og leverancer i stor- og/eller fagentrepriser.

Logistisk udfordring

CG Jensen opfører Rødovre Port efter en stram tidsplan, og det kompakte byggeri opføres på et forholdsvis lille areal lukket inde mellem S-togbanen og flere større veje.

I perioder ankommer op til 30 lastbiler dagligt til byggepladsen med elementer til byggeriet.

En af de væsentligste udfordringer er således bygge-logistikken og planlægning i forhold den omgivende trafik.

Blandt andet kræver det en række ekstra sikkerhedsforanstaltninger, når der bygges lige op ad togbanen.

Samtidig er de første beboere allerede nu flyttet ind i den del af byggeriet, som står færdig, og i løbet af det kommende år vil flere beboere og erhvervsmål flytte ind, efterhånden som bygningerne afleveres hen ad vejen.

Det giver ekstra trængsel på byggepladsen, hvor cirka 100 medarbejdere i gang med at bygge på mange forskellige bygninger samtidig.

Projektet er et af de største projekter, som CG Jensen har indgået kontrakt på. Ved at nedbryde det i mindre separate projektdele, har vi gjort projektet overskueligt for egenproduktionen og underentreprenører.

Alle spuns-, jord-, kloak- og betonarbejder udføres i egenproduktion.

Arkitema Architects har sat stregerne på projektet, og Oluf Jørgensen A/S er rådgivende ingeniør. Det samlede projekt forventes færdigopført i 2022.