Tivoli Congress Center

På Kalvebod Brygge i København har CG Jensen i en storentreprise opført Tivoli Congress Center.

Tivoli Congress Center er opført i forlængelse af Hotel Wakeup Copenhagen og Tivoli Hotel.

CG Jensen har udført al elementmontage på Tivoli Congress Center. Det samme gør sig gældende på Wakeup Copenhagen, Tivoli Hotel samt en tilhørende parkeringskælder.

I kongresbygningen har vores ståldivision leveret og monteret balkonkonstruktionen samt tagkonstruktionen. Sidstnævnte består af fire gitterdragere bundet sammen af tværgående stålprofiler. Den største af gitterdragerne er 38,6 meter lang, tre meter høj og vejer 55 ton. I alt har CG Jensen leveret 420 ton stål til kongrescentrets balkon og tag.

CG Jensen har derudover leveret 440 ton opsvejste bjælker, der danner vederlag for dækelementer i hotel- og kongresbygningen.

Dertil kommer leverance og montage af en række mindre stålkonstruktioner til karnapper, restauranter med mere.

I tilknytning til kongrescentret har CG Jensens ståldivision desuden leveret og monteret en stål-bro med en samlet vægt på cirka 500 ton. Broen er 60 meter lang og 32 meter bred.

CG Jensen har derudover udført betonpæle-, spuns-, kloak- og in situ arbejder på alle tre bygninger samt overbeton og membranarbejder på p-kælderen og på selve kongrescentret.