02/12/2020

VIBY SJÆLLAND STATION

Forbedrede adgangsforhold

For Roskilde Kommune har Betonrenovering i en hovedentreprise forbedret adgangsforholdene til Viby Sjælland Station, hvor vi har etableret en ny elevator og nye trapper.

Arbejdet omfattede rydning og nedrivning af eksisterende trapper og støttevægge samt betonarbejder for etablering af elevatorgrube, støtte-vægge, trappeskakt og dæk.

Vi har etableret den nye elevator inklusive elevatortårn og beklædning samt monteret præfabrikerede betontrapper. Desuden har vi etableret rækværk og tilpasning samt ny belysning.

I forbindelse med arbejdet har det været nødvendigt at opgrave en stor del af belægningerne på torvet foran stationen samt flytte nogle hvide betonplinter. Derefter har vi retableret torvet og plinterne.

Vores division for Betonrenovering har selv stået for trafikafvikling under arbejdet. Trafikken skulle opretholdes på alle veje, og der skulle sikres adgang for togpassagerer til perronen i hele anlægsperioden.

Da vi har udført arbejder tæt på kørestrøms-ledninger, har det været nødvendigt med enkelte sporspærringer. Disse arbejder er udført om natten for at være til mindst mulig gene for trafikken.

Betonrenovering har også selv stået for sikkerheden omkring arbejder ved banen med egne SR-ledere.

Projektet er afleveret til aftalt tid til en tilfreds bygherre.

FAKTA

BYGHERRE:
BYGGEPERIODE:
ENTREPRISEFORM:
REFERENCEBLAD:

Roskilde Kommune
04.2019-11.2019
Hovedentreprise

BYGHERRE:

Roskilde Kommune

BYGGEPERIODE:

04.2019-11.2019

ENTREPRISEFORM:

Hovedentreprise

REFERENCEBLAD:

KONTAKT

Divisionschef Søren Persson
Betonrenovering
+45 27 90 92 44
spe@cgjensen.dk

Søren Persson
Storstrømsbroen
BETONRENOVERING

Storstrømsbroen

Rigshospitalet
BETONRENOVERING

Rigshospitalet

Langebro
BETONRENOVERING

Langebro