Metrogrunden

Byggemodning

I en totalentreprise står CG Jensen for projektering og udførelse af modningsarbejdet for en ny kanalby på Sluseholmen, hvor det tidligere Metro marked lå.

Arbejdet omfatter nedrivning af de eksisterende bygninger, udførelse af spuns og ankre i hovedkanaler, beklædning af spuns og udførelse af hammer af azobétræ.

CG Jensen udfører desuden jordarbejder inklusive udgravning af byggegruber for Karré K, Karré L og Karré P samt byggegrubeindfatning og håndtering af forurenet jord.

Derudover etablerer vi forsyningsledninger til vand, el og vejbelysning.

Kanalerne vil blive krydset at to stibroer. CG Jensen står for levering og montering af broerne samt etablering af vandtrapper og træbrygge.

Projektområdet udgør i alt 38.800 kvadratmeter, hvoraf cirka 2.600 kvadratmeter omdannes til kanaler.