CG Jensen afleverer første strækning ud af fem på Hovedstadens Letbane

CG Jensen har for nylig afleveret den første kilometer ud af i alt 8,5 kilometer letbanestrækning; den såkaldte sektion 9 i Rødovre. En stor del af arbejdet har været koncentreret omkring logistik og kvalitetssikring.

”Jeg plejer at sige, at det at bygge en letbane er 90 procent logistik. Og det at bygge selve letbanen, det er bare noget, man gør ved siden af”, siger den rutinerede byggeleder fra division Jord, Kloak, Forsyning & Gartner, Allan Kudsk med et glimt i øjet.

Sammen med sit team kan han nu sætte flueben ud for strækningen fra Rødovre St. Nord til krydset ved Lyskær. Her har han og kollegaerne dels klargjort arealet til den kommende Rødovre St. Nord – og dels anlagt 700 meter letbane med granitskærver, så Aarsleff Rail kan påbegynde arbejdet med at lægge skinner og betonsveller.

”Medarbejderne har virkelig leveret en stor indsats på en kompleks opgave. Vi er glade for nu at kunne give strækningen videre, så projektet kan tage de næste vigtige skridt mod en færdig letbane”, siger projektdirektør fra CG Jensen, Christian Levinsen.

Der er samlet anlagt cirka en kilometer vejareal, cykelsti og fortov i hver sin kørselsretning. På de i alt to kilometer har CG Jensens brolæggere sat fire kilometer kantsten og lagt 200 meter fortov, da der kun er fortov hen til stationen.

Der er samtidig etableret strømforsyning til de kommende letbanetog – herunder er der monteret 21 kabelbrønde og 2,5 kilometer trækrør.

CG Jensens betonfolk har insitustøbt beton slabs på området omkring Rødovre St. Nord, hvor Aarsleff Rail nu skal lægge skinner i. De glasfiber armerede beton slabs er anlagt de steder, hvor bilerne i fremtiden skal krydse letbaneskinnerne. Andre steder på letbanestrækningen – afhængig af kontrakten – skal der monteres præfabrikerede betonplader.

Fokus på fremdrift

I de travleste perioder har 25 medarbejdere fra henholdsvis division Beton Øst og division Jord, Kloak, Forsyning & Gartner arbejdet side om side.

”Vi har arbejdet på 25 meter gange 1.000 meter. Jeg tænker, det er lidt som at hovedrenovere en Roll Royce motor gennem udstødningsrøret. Så det har krævet sin hensyntagen til hinanden. Det er vigtigt at huske det gode humør og den gode tone, så kan man få mange ting til at lykkes, når man hjælper hinanden. Det er det, det drejer sig om”, siger Allan Kudsk.

Nu skal Allan Kudsk og teamet videre og hjælpe kollegaerne på strækningen fra Lyskær og mod Herlev Hospital. Og de er godt forberedt.

”Letbanearbejdet er ikke anderledes end andre byggesager, men der er et ekstra fokus på udfaldskrav. Det er vigtigt, at papirarbejdet er på plads og det har vi lært af.    

Hovedstadens Letbane skal efter planen stå klar i 2025.