CG Jensen afleverer knap 300 boliger på to måneder

CG Jensens division Byggeri Øst leverer for tiden en kraftpræstation på projektet Rødovre Port, hvor flere boligblokke afleveres med korte intervaller.

”Det er virkelig imponerende, de har sgu klaret det flot.”

Sådan lyder det fra en stolt divisionschef for Byggeri Øst, Claus Baumann, om den præstation, medarbejderne leverer i disse dage.

I juni har man i løbet af fjorten dage afleveret blokkene F og G med i alt 36 lejligheder – og den 30. juni skal man aflevere yderligere 177 lejligheder. I slutningen af juli venter så afleveringen af endnu 73 lejligheder.

”Det er noget af en præstation at aflevere så mange lejligheder på én gang. Det skal de have ros for. De har kæmpet – og er blevet ved med at kæmpe – for at komme i mål trods flere benspænd”, siger Claus Baumann.

Anderledes krav

Da det er høje bygninger, stilles der andre krav, end man tidligere har været vant til, for at få den delvise ibrugtagningstilladelse.

”Det har været en lærende proces for os – og teamet er gået nysgerrigt og vedholdende til opgaven”, siger projektchef Klaus Mels.

CG Jensen forventer at afslutte Rødovre Port i foråret 2023. Inden da skal man aflevere flere blokke i henholdsvis januar og april.

CG Jensen udfører det 37.500 kvadratmeter store projekt i totalentreprise. Alle anlægs-, funderings-, jord-, kloak-, beton-, og stålarbejder er udført i egenproduktion.

Du kan læse mere om vores kompetencer inden for byggeri her