CG Jensen gør klar til landets største skybrudstunnel

CG Jensen skal etablere den største af byggepladserne til den kommende Svanemøllen Skybrudstunnel. Arbejdet bliver først indledt, når alle myndighedstilladelserne er i hus. Det er de tre forsyningsselskaber HOFOR, Novafos og Frederiksberg Forsyning, der i samarbejde skal anlægge landets største skybrudstunnel.

Med den underskrevne kontrakt er der nu taget et vigtigt skridt i den indledende fase af det store anlægsprojekt med Svanemøllen Skybrudstunnel, hvor CG Jensen skal etablere byggepladsen Fiskerihavnen, der er placeret ved den yderste spids af Nordhavn.

Der er tale om en totalentreprise, hvor der også skal laves en landinddæmning, der er det ekstra stykke areal, der skal etableres i vandområdet.

I alt skal der etableres 9000 kvadratmeter svarende til 1,5 fodboldbane. Et område, der efter byggeperioden vil blive fjernet igen. Først når alle tilladelser er i hus, kan CG Jensen begynde at sætte hegn op og indrette byggepladsen.

Kompleks byggeplads med arbejde på vand

CG Jensen skal – udover etablering af selve byggepladsen – også udvide byggepladsen med landindvinding ved Øresundskysten fra den yderste pynt.

“Vi glæder os meget til at tage fat på det store og komplekse anlægsarbejde. Opgaven passer rigtig godt til CG Jensen, da projektet omfatter to af vores kernekompetencer; byggegruber og vandbygning, som vi nu får mulighed for at kombinere – og tillige i et så vigtigt projekt, der skal være med til at sikre dele af hovedstadsområdet ved fremtidige skybrud”, siger divisionschef i division Ramning & Vandbygning, Jørn Asmussen.

Milepæl for landets største skybrudstunnel

Kontrakten er en vigtig milepæl i etableringen af det, der bliver Danmarks største skybrudstunnel med en tunnelstrækning på sammenlagt 10 kilometer, der vil strække sig i en gren fra det sydlige Gladsaxe og en gren fra det nordvestlige København. De to grene vil samlet gå fra Svanemøllen Kaserne mod øst til Nordhavn.

Tunnelen skal være med til at klima- og skybrudssikre det nordøstlige hovedstadsområde. Hele tunnelprojektet skal efter planen være færdig i 2031.

Et vigtigt skridt på vejen

Selvom det stadig kun er på skrivebordet, der kan arbejdes, er HOFORs projektleder for etablering af den kommende byggeplads, Christian Adler Svanholm, begejstret:
“Vi har nået projektets første store milepæl ved at have fundet en vinder af vores udbud. Vi glæder os til, at CG Jensen kan igangsætte design – og når tilladelserne er i hus gøre området ved det kommende tunnelprojekt byggemodent.”

Fakta om etablering af byggeplads Fiskerihavnen:
 • CG Jensen har vundet totalentreprisen for design og opbygning af byggeplads ‘Fiskerihavnen’ – den største af byggepladserne til Svanemøllen Skybrudstunnel.
 • Byggepladsen kommer til at strække sig over 480 meter på land og 9000 kvadratmeter jordopfyldning på vand, da det er nødvendigt at udvide pladsen til det senere tunnelarbejde.
 • Landindæmningen og jordopfyldningen fjernes igen efter tunnelarbejdet, og hele området reetableres.
 • Bådejere langs molen vil hele tiden have adgang til bådebroerne.
 • Opstart på etablering af byggepladsen bliver tidligst i anden halvdel af 2024 – afhængigt af om alle tilladelser er på plads. Naboer og lokale i området bliver varslet i god tid.
Fakta om Svanemøllen Skybrudstunnel:
 • Byggeriet af Svanemøllen Skybrudstunnel er et samarbejde på tværs af de tre kommuner København, Gentofte og Gladsaxe i den nordlige del af hovedstadsområdet for at løse problemer med oversvømmelser.
 • Skybrudstunnelen skal mindske de gener, som naboer og trafikanter oplever ved skybrud.
 • Forsyningsselskaberne HOFOR, Novafos og Frederiksberg Forsyning arbejder sammen om at anlægge tunnelen.
 • P.t. afventer projektet tilladelser fra Miljøstyrelsen, Trafikstyrelsen og Kystdirektoratet, som er afgørende for, at anlægsarbejdet kan gå i gang.
 • Et udbud af en stor tunnel og konstruktionsentreprise for hele skybrudstunnelen forventes p.t. at komme til september 2024.
 • Læs mere om Svanemøllen Skybrudstunnel på www.hofor.dk/sst