CG Jensen klargør letbanestrækning i Gladsaxe

CG Jensen skal anlægge godt 8,5 kilometer letbanestrækning i Gladsaxe, Rødovre og Herlev Kommuner. I Gladsaxe har man færdiggjort belægningsarbejderne ud for Buddinge Station og er nu i fuld gang med asfaltarbejderne omkring Buddinge Station samt strækningen fra Kong Hans Allé til rundkørslen.

CG Jensen skal anlægge godt 8,5 kilometer letbanestrækning i Gladsaxe, Rødovre og Herlev Kommuner. I Gladsaxe har man færdiggjort belægningsarbejderne ud for Buddinge Station og er nu i fuld gang med asfaltarbejderne omkring Buddinge Station samt strækningen fra Kong Hans Allé til rundkørslen.

Asfalteringen af kørebane og cykelsti er kommet godt fra start.

”Vi er lykkedes med at få etableret både fortov, cykelsti og midteøer samt kørebaner. Vi håber, det bliver en lettelse i hverdagen for dem der færdes omkring Buddinge Station”, fortæller formand i division Jord, Kloak, Forsyning & Gartner, Michael Lavlund om arbejderne, der forventes afsluttet i uge 36.

CG Jensens folk har forud for asfaltarbejdet færdiggjort et større belægningsarbejde, hvortil man har anvendt godt en kilometer kantsten, cirka 500 kvadratmeter fortov samt 200 kvadratmeter chausse i beton.

På samme strækning skal der udlægges cirka 3.500 kvadratmeter asfalt i kørebane og cirka 1.000 kvadratmeter asfalt på cykelsti.

Bæredygtige løsninger

CG Jensen genbruger, så vidt det er muligt, den gamle granit belægning. Ved det pågående arbejde er der genbrugt gammel nordisk granitkantsten samt chaussesten, så den nye belægning matcher den eksisterende.

CG Jensen forventer at anlægge i alt 55 kilometer kantsten, 15 kilometer fortov og cirka 3.000 kvadratmeter chaussesten på den 8,5 kilometer lange strækning, som man skal anlægge for Metroselskabet & Hovedstadens Letbane.

Letbanen ventes at stå klar i 2025. Her er det forventningen, at op mod 13-14 millioner passagerer årligt vil benytte den nye transportform.