CG Jensen omlægger trafikeret gade til cykelgade

CG Jensen udfører i hovedentreprise et kombineret skybruds- og byrumsprojekt, der skal omdanne en af Københavns trafikalt mest farlige gader til en fredelig cykelgade.

CG Jensen udfører i hovedentreprise et kombineret skybruds- og byrumsprojekt, der skal omdanne en af Københavns trafikalt mest farlige gader til en fredelig cykelgade.

Cyklister, busser og biler kæmper dagligt om pladsen, når de bevæger sig op og ned ad Rantzausgade på Nørrebro i København. Det skal være slut nu.

CG Jensen skal for Københavns Kommune hjælpe med en større omlægning af gaden, der skal føre til et grønnere byrum med ensretning for bil- og bustrafikken, der samtidig vil blive mødt af en hastighedsgrænse på 30 kilometer i timen.

Til gengæld vil cyklisterne få mere plads, da Rantzausgade fremover vil blive kategoriseret som cykelgade. Ligeledes kan fodgængere og beboere se frem til mere plads i form af udvidede fortove med grønne beplantninger og hjørneudvidelser ved flere sidegader.

”Det er en meget spændende opgave. Vi skal rydde alt – selv gamle sporvognsskinner, der ligger under gadeniveau”, fortæller Michael Nexelø, projektleder i division Jord, Kloak, Forsyning & Gartner og henviser til, at CG Jensen blandt andet skal nedbryde asfalt, eksisterende belægning og kantsten samt nedtage tavler, bænke og cykelstativer med videre.  

Når man er længere i arbejdet, venter opgaven med at lægge nye belægninger som brosten, bordursten, chaussesten, granitkantsten, Københavnerfliser og betonfliser. Endelig skal CG Jensen også etablere nye kørebaneafmærkninger og opsætte nye tavler, lysstandere og diverse by-inventar.

Kamp om pladsen – også i anlægsfasen

CG Jensen har som det første etableret en ny buslomme på Åboulevarden, så man kan lede bussen ud af Rantzausgade og få plads til anlægsarbejdet, som består af fem etaper og løbende afspærringer for biltrafikken. Man kommer dog stadig til at kæmpe om pladsen med cyklister og fodgængere, som fortsat skal kunne krydse gaden og handle i de mange butikker og cafeer.

”Der er virkelig mange cyklister i gaden – ikke mindst ladcykler. Dem skal vi have guidet uden om arbejderne. Herudover er der meget gadehandel og udeservering, som vi også skal tage hensyn til. Vi kan ikke bare sætte et hegn op, som man kan på en mere traditionel byggeplads”, forklarer projektleder i division Jord, Kloak, Forsyning & Gartner, Michael Nexelø og henviser til, at Rantzausgade dagligt benyttes af op til 9.000 cyklister.

Grøn beplantning får to funktioner

Det grønnere byrum skal også fungere som skybrudssikring. CG Jensen skal blandt plante nye træer, så græs og lægge løg samt montere præfabrikerede regnvandsbede, som skal opsamle regnen. Herudover skal man etablere dræn, regnvandsledninger og brønde.

CG Jensen skal aflevere projektet i juli 2023. CG Jensens gartnere skal herefter stå for pleje, gødning og vanding af beplantning et år efter aflevering.

Du kan læse mere om vores kompetencer inden for gartner og belægning her