CG Jensen udfører akut førstehjælp til fortovene på Langebro

Københavns ikoniske Langebro, som forbinder Sjælland og Amager, er i øjeblikket ved at gennemgå en større renovering.

Københavns ikoniske Langebro, som forbinder Sjælland og Amager, er i øjeblikket ved at gennemgå en større renovering.

CG Jensen har netop vundet hovedentreprisen på renovering af fortovene på den 66 år gamle bro.

Entreprisen omfatter udskiftning af kunststofbelægningen på fortovene samt renovering og malerbehandling af rækværk.

Allerede i dag går vores Betonrenoverings-division i gang med arbejdet.

Projektleder Kristine Winther Jessen fortæller, at det i første omgang drejer sig om udskiftning af kunsstofbelægningen på fortovene.

Det er en akut opgave, idet fortovene er nedslidte og hullede, og slitagen sender vandet direkte ned i den underliggende betonkonstruktion, som derfor bliver nedbrudt.

Anden etape af CG Jensens arbejder på Langebro kommer til at til foregå næste år. Her skal hele rækværket på broen renoveres, sandrenses og males.

Langebro er en af Københavns mest trafikerede strækninger med ikke mindre end 100.000 bilister og cyklister, der dagligt krydser broen.

Byggeperiode: 09.2020 – 06.2021

Entrepriseform: Hovedentreprise

Bygherre: Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen