Bycampus på Frederiksberg når milepæl

På Frederiksberg opfører CG Jensen et 28.000 kvadratmeter stort bycampus i totalentreprise for byudviklingsinvestoren NREP.

”De studerende kan se frem til et virkelig godt studiemiljø”, siger projektchef Bo Christiansen, der sammen med sit team er ved at lægge sidste hånd på elementmontagen af boligblokken NOLI, der sammen med søsterblokken UMEUS kommer til at byde på i alt 677 boliger – fordelt på 519 studieboliger og 158 forsker- og iværksætterboliger.

”Lige nu er vi ved at lægge låg på de sidste etager, inden vi kan pille kranen ned i starten af juli. Samtidig er CG Jensens gartnerafdeling ved at opstarte belægningsarbejder – også på tagene, hvor vi skal anlægge tagterrasser og fitness faciliteter”, siger projektchef Bo Christiansen, der arbejder i CG Jensens division Beton Arcon.

Kollegaerne i division Byggeri Øst er i fuld gang med at færdiggøre boligblokken UMEUS, hvor de komplicerede facadeelementer nu er monteret.

”Den indvendige aptering er i fuld gang. Lige nu pågår der male-, gulv-, snedker- og installationsarbejder” fortæller projektchef Mads Thisted fra division Byggeri Øst.

”I løbet af sommerferien går vi i gang med facademontering på blokken NOLI og her tager vi god erfaring med os fra facademontagen på UMEUS, så vi forventer en hurtigere og nemmere proces på trods af nogle relativt svære facadeelementer.”

Egenproduktion og samarbejde har givet fremdrift

Stort set alle CG Jensens fagdivisioner har bidraget til projektet; lige fra spuns-, jord- og kloakarbejder til in situ-, elementmontage- og stålarbejder.

”Det har været en stor styrke for projektet, at CG Jensen kan bidrage med så stor en egenproduktion inden for så mange fag. Det betyder, at vi bedre kan navigere og rette til, når planen rykker sig. Vi kan virkelig være med til at præge projektet og træffe beslutninger, hvilket har givet god fremdrift”, siger projektchef Bo Christiansen.

Herudover har et godt samarbejde med både bygherre og Frederiksberg Kommune lagt fundamentet for en god byggeproces, ikke mindst i forhold til logistik.

”Frederiksberg Kommune har været meget samarbejdsvillige. De har givet lov til midlertidigt at inddrage en af kørebanerne på Bülowsvej, så vi har kunnet etablere en transportsluse, hvilket har højnet sikkerhed og logistikken i nærområdet, da vi dagligt har mange store transporter og aktører, der skal ind og ud af byggepladsen – og samtidig mange børnefamilier, der transporterer børn til og fra institutioner”, siger projektchef Bo Christiansen.

Bygherren NREP har valgt at placere sig på byggepladsen, hvilket også har gjort en forskel.

”Det har sikret en hurtig og tæt dialog med bygherren, hvilket har bidraget til at skabe et godt samarbejde på et stort og kompliceret projekt. Sammenholdt med, at samarbejdet med konstruktionsafdelingen i Artelia har været eminent, har der været et godt set up for opførelsen af et svært teknisk byggeri”, siger projektchef Bo Christiansen.

”Der er ikke meget plads, men den plads, der er, får vi overordentlig meget ud af. Der er orden på pladsen og arbejdsmiljøet er i højsædet, som det skal være – styret med disciplineret hånd og et godt overblik af vores byggeleder Johnny Jæger,”, tilføjer projektchef Mads Thisted.

Det er CG Jensens søsterselskab Hölscher Jensen, der har stået for grundvandssænkning. Herudover står CG Jensens andet søsterselskab Adserballe & Knudsen for tømrerarbejderne.

Det store campusområde kommer udover boliger også til at rumme idrætshal, skole og et grønt område.

Bycampus Rolighedsvej ventes at stå færdigt i 2024. Blokken UMEUS ventes afleveret i december 2023, mens blokken NOLI efter planen skal afleveres i foråret 2024.