CG Jensen anlægger første stræk på Hovedstadens Letbane

CG Jensen er godt i gang med anlægsarbejdet på første stræk af Hovedstadens Letbane.

CG Jensen er godt i gang med anlægsarbejdet på første stræk af Hovedstadens Letbane.

I en totalentreprise udfører CG Jensen halvdelen af bygge- og anlægsentrepriserne på Hovedstadens Letbane.

Det drejer sig om cirka 8,5 kilometer af banestrækningen og omfatter de linjeføringer, der går igennem Rødovre, Herlev og Gladsaxe Kommune.

Vores division for Jord, Kloak og Forsyning er nu begyndt på det første stræk i Rødovre Kommune, hvor Letbanen skal løbe langs Nordre Ringvej. Her udfører vi vej- og anlægsarbejde på strækningen fra Slotsherrensvej til Lyskær.
Projektleder Rene Meyer fortæller, at der er sat trafikafspærring op og lige nu udføres sideudvidelse på strækningen. Samtidig brækkes der asfalt op for at gøre plads til nye vejbrønde.

Inden længe går CG Jensen også i gang med at grave ud til den kommende station Rødovre Nord, hvor vores Betondivision skal støbe perroner.

Den nye station kommer til at ligge tæt på Letbanens Kontrol- og Vedligeholdelsescenter CMC, som CG Jensen opfører i en totalentreprise. Det er herfra letbanedriften skal styres og vedligeholdes.
Samtidig er vi godt i gang med spunsarbejde fra Gladsaxe Møllevej til Tobaksvejen for at sikre de ejendomme, der ligger på strækningen.

Mange af vores divisioner i spil

CG Jensens entreprise på strækningen omfatter sideudvidelse af kørebaner, fortov, cykelstier, etablering af stål-stibroer samt forlængelse og forstærkning af tunneler på strækningen.

Vores første større anlægsarbejde i forbindelse med Letbanen har været etablering af en tunnel under S-togsbanen ved Buddinge Station. Her har vores Betondivision støbt en 600 ton tung stitunnel

Alle vores kompetencer er således i spil i forbindelse med anlægsarbejdet. Vores division Jord, Kloak og Forsyning står blandt andet for rydning for ledningsejere, så den tekniske infrastruktur kan omlægges – herunder vand, gas, kloak, el og internet. Anlæg Vest udfører spunsning og støjskærme, mens vores stålafdeling leverer og monterer broer til strækningen. Senere kommer vores divisioner for beton, Gartner og Belægning samt Betonrenovering også på banen.

Hovedstadens Letbane åbner i 2025.